پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

کارگاه های آموزشی

موضوع کارگاه: توافق

هدف: ارائه راه حل هایی جهت بهبود روابط بین فردی افراد.

خلاصه کارگاه

 

مسئله اساسی در مذاکره، نه اختلاف مواضع بلکه اختلاف خواسته ها، نیازها، نقطه نظرها و هراس های طرفین گفتگو است.

وقتی به خواسته ها توجه می شود افراد متوجه می شوند که خواسته ها با هم در تضاد نیستند.

 

اشتباهات معمول زوج ها در مذاکره

پنهان  شدن مسئله مورد مذاکره زیر خاطرات گذشته.

یافتن پاسخ های عاطفی با بهانه گیری.

یافتن پاسخ های عاطفی با مسخره کردن و شوخی های بی مورد.

 راه حل هایی به سود طرفین بدهید

اغلب اختلاف های ما به این دلیل است که ما از نیاز های هم اطلاعی نداریم و نمی خواهیم بدانیم که چرا طرف مقابل ما چنین خواسته ای دارد.

 

چهار مانع عمده در پیدا کردن راه حل های مختلف در مذاکره

تصمیم گیری و صحبت های شتابزده.

قناعت کردن به یک جواب.

طرز تلقی یا من یا تو.

مشکل آنها به خودشان مربوط است.

ورود کاربران