تعبیر خواب

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که :

چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیرآن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب

بد دید،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”
خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست تعبیرکنندگان خواب

بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و

جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خوابی دیده‌اید؟

تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر

جستجو کنید و تعبیرآن را ببینید به همین راحتی !

 

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود