پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

طمع

 فردی به پرستار گفت : خواهش می کنم به داد این بچه برسید ماشین بهش زد و
فرار کرد … پرستار : این بچه نیاز به عمل داره باید پولشو قبل از بستری و عمل پرداخت کنید

پیرمرد : اما من پولی ندارم حتی پدر و مادر این بچه رو هم نمی شناسم خواهش می کنم عملش
کنید من پول رو تا شب فراهم می کنم و براتون میارم

پرستار : با دکتری که قراره بچه روعمل کنه صحبت کنید اما دکتر بدون اینکه به کودک نگاهی بیندازد گفت : این قانون بیمارستانه اول پول بعد عمل … باید پول قبل از عمل پرداخت بشه صبح روز بعد همان دکتر سر مزار دخترکوچکش ماتش برده بود و به دیروز می اندیشید واقعا پول اینقدر با ارزشه … ؟

مطالب دیگر ما :

 

قهر کردن با همسر

 

مشاوره،مرکز مشاوره،معرفی مشاوره خوب،مشاوره ازدواج،مشاوره خانواده،مشاوره تحصیلی،مرکز مشاوره ی خوب

 

 

ورود کاربران