پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

امتحان

آنچه که در این مطلب می خوانید :

تعریف امتحان ، اضطراب امتحان ، تغذیه در موقع امتحانات و نکاتی که رعایت آن باعث افزایش بازدهی در امتحانات می شود

امتحان نقطه‌ی عطفی در نشان دادن میزان موفقیت شما است. هرچند روش‌های موجود برای امتحان، نمی‌تواند گویای دقیق و واقعی از میزان اندوخته‌های علمی دانش‌آموز به حساب آید

 

 امتحان

امتحان نقطه‌ی عطفی در نشان دادن میزان موفقیت شما است. هرچند روش‌های موجود برای امتحان، نمی‌تواند گویای دقیق و واقعی از میزان اندوخته‌های علمی دانش‌آموز به حساب آید، اما ملاک مهمی تلقی می‌شود و به تبع آن «نمره» نیز اهمیت خود را در این راستا به نمایش می‌گذارد.

امتحان چیست؟

امتحان یا آزمون عملی است که به وسیله آن افراد مختلف غربال و درجه بندی می شوند و افرادی که بهتر باشند برای منظور خاصی انتخاب می گردند.

اضطراب امتحان چیست؟

حالت ناخوشایندی است که در هنگام اجرای امتحان به صورت های مختلفی از درجات کم تا شدید در فرد به وجود می آید و می تواند هم نقش مثبت در موقعیت فرد داشته باشد و هم می تواند نقش منفی در موقعیت فرد بر جای گذارد.

نشانه های جسمانی اضطراب عبارتند از : لرزش , عرق كردن دستها , عرق كردن بدن , افزایش ضربان قلب , كوتاهی تنفس , تنش عضلات . سرخ شدن یا گیج شدن , از دست دادن رشته افكار , ناراحتی گوارشی , صدای لرزان .
نقش خانواده هادر کاهش اضطراب امتحان :

ایجاد جو عاطفی مناسب

ایجاد محیط مطالعاتی مناسب

 برنامه استراحت کافی

تهیه غذای مناسب

کاهش وظایف خانگی

کاهش تفریحات

حذف توقعات بیجا

حمایت از دانش آموز

حذف سرزنش

تعادل در آرمان گرایی و کمال گرایی

حذف رفتارهای وسواسی خانوادگی

 

اثرات مثبت اضطراب امتحان :

حقیقت این است که میزان کمی از تنش و فشارهای ضعیف روانی همراه با انگیزه مثبت برای پیشرفت در زندگی لازم است . اگر هیچگونه تنش و استرسی نداش باشیم ؛ممکن است برای امتحان تلاش نکنیم.هر چه آرزوها و اهداف بزرگتری داشته باشیم میزان اضطراب ما نیز ممکن است بیشتر باشد امًا تا حدی که مزاحم پیشرفت ما نباشد.

اثرات منفی اضطراب امتحان :a

اگر میزان تنش و استرس درونی از حد معینی (که برای هر فرد متفاوت با دیگری است, بگذرد ؛ مانند سدّی بر سر راه فرد قرار گرفته و مانع تمرکز حواس می شود وخستگی ذهنی و روانی زیادی

ورود کاربران