پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

راهکارها به اولیا ومربیان

راهکارها و توصیه ها به اولیا، مربیان ومبلغان
1.بهره گیری از رایزنی و مشورت با نسل نو برای تنظیم برنامه های اوقات فراغت، اشتیاق آنان را در شروع و استمرارآنها دربرنامه ها

 

2.رعایت «تنوع روحی» نسل نو بر موفقیت برنامه ریزی و اجرای آنها به طور غیر قابل باوری می افزاید و گاه در یکایک مراحل، حرف اول را می زند.آنها از برنامه های «خشک و بی روح» یا «رسمی و سطحی» که جسم را در بند و روح را در زنجیر می کند، به هیچ گونه استقبال نمی کنند
3.ترغیب جوانان به استفاده از «خلوت شخصی» و «لحظاتی با خود بودن» موجب تقویت ذهن و رشد خودآگاهی آنان می شود، علاوه بر آن، درک جامع تری از زندگی نیز به دست می آورند.
 4. تشویق نسل جوان به داشتن برنامه ای مفید و جامع که شامل ورزش و فعالیت های فیزیکی، کتابخوانی بر اساس یک سیر منظم مطالعاتی، جبران عقب افتادگی های احتمالی آموزشی، پرورش ذوق، هنر و سلیقه های متنوع، آموزش مهارت های اجتماعی، تعلیم دوره های مختلف زبان و رایانه، تقویت مبانی دینی و اخلاقی، مطالعه زندگی نامه الگوها و پیشوایان الهی و سایر موارد مفید،ارزنده و سازنده باشد. 5. مراقبت از فعالیت های اجتماعی، رفت و آمدها و معاشرت ها در ایام فراغت، یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ زیرا در اوقات فراغت، میزان جرایم و بزهکاری ها افزایش می یابد و معاشرت های آلوده و دوستی های مشکوک صورت می گیرد.
اولاً: انرژی نهفته در وجود جوان همراه با هیجانات و احساسات این سن چنین حرکت هایی را فراهم می سازد.
ثانیا: انتظارات و توقعات رؤیایی و غیر قابل باور نسل نو برای ثروتمند شدن آن هم در یک شب، بی هیچ تلاش و کوششی در اغلب جوانان به چشم می خورد.
ثالثا: دست های پیدا و پنهانی در صدد سوق دادن جوانان پاک نهاد و روشن ضمیر به سوی فساد، فحشا، اعتیاد است تا آنان را بی هویت، سازد و مسئولیت بسیار سنگین همه ما، «مراقبت» نه «دخالت» و «پیشگیری» نه «گیردهی است. است تا بی هیچ دخالت مستقیم، باید و نباید آزاردهنده، خدشه به استقلال شخصیتی نسل جوان، این ایام با سلامت و سعادت سپری شود و پر نشاط و پر شور همراه با پاکی و تابناکی به آینده ای زیبا و امیدآفرین رو کنند.

ورود کاربران