پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

عوامل موفقیت در فراگیری

عوامل موفّقیت در فراگیری

عوامل موفقیت در فراگرفتن دروس مدرسه و دانشگاه ، سه عامل است: 1 . شایستگی (هوش و استعداد تحصیلی) 2 . علاقه، 3 . شیوه های مطالعه ماهرانه شایستگی یا هوش و استعداد تحصیلی ، عاملی است که بسیاری تصور می کنند اگر فقط از این نعمت برخوردار باشند ،

موفق هستند ، اما در واقع ، چنین نیست؛ زیرا در بین دانش آموزان و دانشجویان ، افرادی هستند که به رغم داشتن هوش سرشار ، از موفقیت چندانی برخوردار نیستند. عامل سوم ، «شیوه های ماهرانه مطالعه» است. این عامل ، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و منظور اصلی از نگارش ماست. شیوه های مطالعه الف) ایجاد انگیزه انگیزه بر دو نوع است : انگیزه درونی و انگیزه بیرونی درونی مثل : باورها ، آرزوها ، اهداف و غیره. انگیزه های بیرونی مثل : پدر و مادر ، معلّم ، دوستان ، هم کلاسی ها و حتی درس ها فنون ایجاد انگیزه 1.هدف هر درس یا کتاب را در آغاز مطالعه، دقیقا بدانید. 2.مطالب کتاب را از ساده به دشوار یاد بگیرید. 3.از رقابت و چشم و هم چشمی پرهیز نمایید. 4.برای یادگیری مطالب کتاب ، از چند روش استفاده کنید (به عنوان مثال : مباحثه کردن ، تمرین و تکرار ) 5.تا آن جا که ممکن است ، فصل های یک درس را با یکدیگر و درس های دیگر را با هم مربوط سازید. 6.مطالب آموخته شده را تا حدّ ممکن در موقعیت های روزمرّه خود به کار ببرید و از این مطالب ، مثال بسازید. 7.هیچ گاه از نام درس نهراسید. ب) تنظیم برنامه 1.برنامه باید قابل انعطاف باشد. 2.برای مطالعه هر درس، وقت کافی منظور کنید. 3.برنامه را متناسب با روحیه شخصی خود تنظیم کنید. 4.مرورهفتگی درس ها را در برنامه بگنجانید. 5.وقت مطالعه هر درس ، حتی الامکان، نزدیک تر به ساعات آن درس تعیین شود. 6.هر جلسه مطالعه را به چند قسمت تقسیم کنید. ج) رفع مزاحم ها یا منحرف کننده های حواس شاید برایتان بارها اتّفاق افتاده باشد که هنگام مطالعه ، صدای تلویزیون یا رادیو یا حضور یک میهمان و ... توجّه شما را به خود جلب کرده و وقتی به خود می آیید ، متوجّه می شوید که مدّت زیادی از وقت خود را تلف کرده اید منحرف کننده های بیرونی ، بعضی قابل کنترل هستند مثل سر و صدای ماشین ها در خیابان و فکر ها قابل کنترل نیستند. برای جلوگیری از منحرف کننده های درونی ، باید فواصل زمانی تمرکز روی درس مورد مطالعه را کوتاه کنید یا بعد از خواندن هر صفحه ، یادداشت برداری نمایید. د) زمان مطالعه 1.درباره وقت مطالعه واقع گرا باشید (ساعتی را که برای تمدّد اعصاب لازم دارید ، در برنامه خود بگنجانید( 2.برای درس هایی که به صورت گزارش و سخنرانی ایراد می گردد ، بلافاصله بعد از پایان درس ، فرصتی برای مطالعه در نظر بگیرید. 3.برای جلوگیری از انباشته شدن ساعات مطالعه ضروری ، آن را در طول روز پخش کنید. 4.برای هر ساعت درس ، تقریبا دو ساعت مطالعه و تمرین در نظر بگیرید. 5. وقت را غنیمت بشمارید و از آن ، کمال استفاده را ببرید. ه) محیط مناسب برای مطالعه 1.اتاقی یا جای مناسبی ، مختصّ مطالعه خود ، تعیین کنید. 2.مکان مطالعه شما به گونه ای باشد که در آن ، صدای عبور و مرور و سایر عوامل ، در حداقل باشد. 3.جریان هوای تازه را در محلّ مطالعه تان تأمین نمایید. 4.درجه حرارت مکان مطالعه را ملایم نگه دارید. 5.برای اتاق مطالعه ، نور مناسب درنظر بگیرید. نکات مهم در شروع مطالعه 1. بررسی کلّی فصل مورد نظر 2. بفهمید؛ از بر نکنید! 3. مرور متن را داشته باشید. 4. تمرکز حواس

ورود کاربران