پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

روش های مطالعه(خواندن اجمالی)

در مطلب ارائه شده سعی بر این شده است که یکی از روش های صحیح مطالعه به صورت کامل شرح داده شده است

 

 

 

 

خواندن اجمالی

هدف از خواندن اجمالي دست يافتن به نكات و مطالب مهم كتاب و كشف ساختمان مواد و مطا لب در يك زمان كوتاه وبا سرعت زياد است.

فوايد خواندن اجمالي عبارتند از:

الف-كارامدي بيشتر از راه تخمين زدن اهميت مطالب و طرح ريزي يك روش مناسب مطالعه.

ب-بودجه بندي واقعيتر از زمان از طريق كشف حجم و دشواري مطالب

پ-افزايش ميزان درك مطالب و نگهداري انها در حافظه در راه كسب يك نظر اجمالي از كل مطالب پيش از خواندن جزئيات.

ت-افزايش ميزان دقت و تمركز حواس از طريق بر انگيختن ميزان علاقه.

روش

روش خواندن اجمالي مبتني است بر يك نمونه گيري سريع از نكات اساسي و صرف نظر كردن از جزئيات.در اين روش مطالعه در جستجوي نكات كليدي درباره مواد و ساختمان مطالب ونظروسبك مؤلف باشيد.همچنين براي افزايش ميزان علاقه خود نسبت به مطالب به طرح سوالاتي در مورد مطالب خواندني بپردازيد.

فنون تشكيل دهنده روش خواندن اجمالي

1.سازمان بندي اوليه. پيش از مطالعه كتاب به طور كامل به كشف قسمتهاي اصلي كتاب كه بر اساس ان مطالب كتاب سازمان يافته اند و همچنين به كشف انديشه هاي مهم كتاب بپردازيد. اين كار مستلزم انديشيدن يا بر روي كاغذ اوردن يك جمله كامل در باره عنوان و مقدمه و خلاصه هر فصل كتاب است به صورتي كه اين جمله مبين مفهوم اصلي ان فصل باشد.

2.تعين هدف مطالعه. معين كنيد كه هدف شما از مطالعه كتاب چيست و با چه دقتي مي خواهيد انرا بخوانيد. براي كسب يك برداشت كلي كتا ب را مي خواهيد يا به دنبال جزئيات هم هستيد؟ براي امتحان مطالعه ميكنيد يا براي رفع نيازهاي شغلي يا براي سرگرمي؟

با مشخص كردن هدف مطالعه خود بهتر مي توانيد روش مناسب مطالعه را براي رسيدن به ان هدف انتخاب كنيد. اگر براي كسب اطلاعات كامل و جامع كتاب را مي خوانيد سرعت شما بايد كمتر از موقعي باشد كه به دنبال كسب يك ديد كلي از كتاب هستيد يا براي سرگرمي انرا مطالعه ميكنيد اگر منظورتان يك اشنايي سطحي با كتاب است استفاده از روش خواندن اجمالي مناسب ترين روش است.

3.براورد دشواري مطلب و زمان مطالعه. مقدار زماني را كه براي مطالعه كتاب در اختيار داريد و ميزان دشواري كتاب را تخمين بزنيد. اگر در نظر داريد از خواندن اجمالي پا فرا تر نهيد در بودجه بندي از زمان خود دقت كنيد. يك تخمين واقع بينانه از زماني كه در اختيار داريد با توجه به هدف شما از مطالعه كتاب و ميزان دشواري مطلب شما را در طرح يك برنامه مناسب و كنترل صحيح روش مطالعه كمك ميكند.

4.طرح سوال. حال كه در باره كتاب يا يك فصل بخصوص اطلاعاتي بدست اورده ايد معين كنيد كه چه اطلاعاتي كم داريد. يا بايد به مطالعه ادامه دهيد؟اگر جواب اين سوال مثبت است انتظار داريد از يك خواندن عميق چه چيزي عايدتان شود؟ چگونه مؤلف از مقدمه به نتيجه رسيده است؟ مراحل اساسي كتاب چه هستند؟ يا اين مراحل به طور منطقي به هم مربوط هستند؟ هدف مؤلف چيست؟ يا مطالب كتاب با انچه كه شما قبلآ در باره موضوع ميدانستيد موافقت يا مغايرت دارد؟

سوالات شما در باره كتاب مي توانند كلي يا كاملآ مشخص باشند. طرح اينگونه سوالات از طريق ايجاد كنجكاوي تمركز حواس و دقت شما را افزايش دهند. رضايت حاصل از پاسخگويي به سوالات مدت نگهداري مطالب را در حافظه طولاني مي كند طرح سوالات به هنگام مطالعه يك كتاب خواننده منفعل را به يك خواننده فعال و مبدل مي سازد. از طريق طرح سوالات يك گفت وشنود بين شما و مؤلف كتاب بر قرار ميشود كه كسب لذت شما را از مطالعه كتاب افزايش ميدهد. سوالات اغلب به هنگام مطالعه يا پس از پايان مطالعه به ذهن ميرسند.ا ول شما سعي كنيد سوالات خود را پيش از مطالعه و به هنگام خواندن اجمالي كتاب شروع كنيد.

به طور مثال

براي خواندن يك فصل با روش اجمالي نمونه گيري هاي زير را انجام دهيد:

عنوان. عنوان فصل چه رابطه اي با فصل هاي قبلي و بعدي دارد؟

خلاصه فصل و پاراگرافهاي مقدمه. ايا اينها مفاهيم اساسي را در بر ميگيرند؟خلاصه فصل معمولآ محتواي فصل را با دقت بيشتري معرفي ميكند ابتدا انرا بخوانيد.

عنوانهاي كوچك جملات موضوعي حروف كج حروف درشت. مي توان از اينها مطالب كلي و اساسي فصل را بيرون كشيد؟

شكلها نقشه ها جدولها. ايا اينها در روشن ساختن مطالب اصلي نكات مهم و جزئيات كمكي ميكنند؟

توجهات لازم به هنگام خواندن يك كتاب داستاني با روش اجمالي

1.در خواندن يك نوشته ادبي يا يك اثر هنري به طور اجمالي دو محدوديت وجود دارد. اول اينكه چون خواندن پايان نوشته هاي ادبي و اثار هنري اغلب درك خواننده را از مطلب كم ميكند و لطف ان را از بين ميبرد لازم است در اين گونه اثار تنها به نمونه گيري از قسمتهاي اول اثار بپردازيد. دوم اينكه با خواندن اجمالي يك اثر هنري يا يك نوشته ادبي نميتوان به مفهوم اصلي ان دست يافت.

2. براي كسب اطلاعات در مورد اين گونه اثار در صورت موجود بودن اطلاعات پشت جلد كتاب را بخوانيد.

3. مي توانيد با بررسي سريع چند صفحه يا چند فصل اول كتاب خود را با مطالب كتاب اشنا سازيد و نسبت به ان بيشتر علاقه مند شويد خمچنين سعي كنيد تا نويسنده كتاب را بيشتر بشناسيد. درباره دوره اي كه نويسنده اين اثر را نوشته چه اطلاعاتي داريد؟

4. پس از مطالعه فصل اول بازگرديد و صفحه اول را دوباره بخوانيد. جملات و پاراگرافهاي نخستين درباره جهت گيري منظور و مفهوم نويسنده چه اطلاعاتي به دست مي دهند؟ فصل اول كتاب معمولآ در بر گيرنده مضمونهاي اصلي كتاب است.

5. بعد از اينكه از خواندن يك اثر فارغ شديد مي توانيد فصل نخست را بار ديگر بخوانيد تا يك نظر تازه در مورد اثر كسب كنيد به اين كار بررسي مجدد مي گويند.

 منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری نوشته دکتر سیف

ورود کاربران