پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

روش های صحیح مطالعه(تند خوانی)

در مطلب زیر سعی بر این شده است که یکی دیگر از روش های صحیح مطالعه به طور کلی شرح داده شود

 

 

تند خواني

هدف از تند خواني يا سريع خواندن يك كتاب كسب يك آشنايي كلي با مطالب كتاب از طريق مرور كتاب با يك سرعت فوق العاده زياد است.

فوايد

فوايد تند خواني عبارتند از:

الف- كامل كردن روش خواندن اجمالي و افزودن به ارزش ان.

ب-  مرور كردن مطالبي كه قبلآ خوانده ايد.

پ- جانشين ساختن اين روش مطالعه دقيق و كامل هنگامي كه درك كمتري از مطالب مورد نياز است و وقت كمي موجود است.

ت-ا فزودن بر انعطاف پذيري و گسترش دامنه سرعتهاي مطالعه.

روش

روش تند خواني بر فن ديد زدن مبتني است ديد زدن مستلزم يك حركت منظم و همراه با ريتم چشم بر روي صفحات است در حال يكه روش خواندن اجمالي مبتني بر يك روش انتخابي و نمونه گيري از مطالب و عبارات اساسي و كليدي است.فن ديد زدن امكان مرور كردن مطالب را به طرز بسيار سريع ميسر ميسازد. نتيجه كار يك اگاهي خيلي وسيع ولي نه خيلي دقيق از محتواي كتاب يا مطلب خواندني است.

چنانكه در مورد روش خواندن اجمالي صادق است روش تند خواني مستلزم حركت سريع است. هنگام تمرين كردن روش تند خواني منظور شما بايد كسب آشنايي و عادت كردن با حركات چشم و جريان هاي فكري باشد كه ممكن است در ابتدا براي شما كمي نا آشنا باشد در ابتداي تمرينات خود آشنايي با نحوه درست مطالعه مهمتر از درك مطالب خوانده شده است.

در جريان تمرينات خود متوجه خواهيد شد كه هرچه روش تند خواني را بيشتر تمرين كنيد بيشتر از معاني كلمات و عبارات كليدي آگاهي كسب ميكنيد و از اين اطلاعات پراكنده مي توانيد تصوري كلي از محتواي مطالب بدست اوريد. با تمرين بيشتر اعتماد و ميزان درك شما از مطالب خصوصآ مطالب اسانتر افزايش خواهد يافت.

برای مثال :

تند خواني مطالب آسان

(داستان هاي آسان مجلات و غيره)

1.ريتم يك ثانيه اي

الف- ريتم كار خود را انتخاب كنيد. به يك ساعت ديواري كه داراي ثانيه شمار باشد نگاه كنيد و يك ريتم تك شماره اي در هر ثانيه انتخاب كنيد. اين كار با شمردن 1-1-1-.....تا ده ثانيه انجام دهيد.

ب- بخوانيد. با شماردن 1-1-1-....به خواندن مطلب بپردازيد و اين كار را براي حدود پنجاه صفحه ادامه دهيد. ريتم شما يك شماره براي هر صفحه بايد داشته باشد. از انگشت نشان دست خود به عنوان راهنما استفاده كنيد. انگشت خود را در وسط صفحه يا ستون از بالا به پايين حركت دهيد و با چشمان خود اين حركت را دنبال كنيد. دست ديگر خود را در گوشه صفحه اماده براي ورق زدن نگه داريد. صفحات را با حداكثر سرعت ورق بزنيد (در كمتر از يك ثانيه انطور كه ريتم يك ثانيه اي براي يك صفحه را بر هم نزنيد) نگران درك معاني نباشيد..اين تمرين براي ان است كه به روش كار عادت كنيد.

پ- يتم كار خود را وارسي كنيد. پس از انكه حدود پنجاه صفحه مطلب را به طريق فوق ديد زديد بلا فاصله به ساعت نگاه كنيد و در ذهن خود 1-1-1-.....بشماريد و ببينيد كه هنوز ريتم يك ثانيه اي را به طور صحيح انجام ميدهيد يا نه.

ت- ميزان درك مطلب خود را ارزشيابي كنيد. انتظار زيادي نداشته باشيد. ولي واقعآ هيچ چيز حتي چند كلمه اي  چند نكته اي يا يك اشنايي خيلي سطحي نصيبتان نشد؟در ابتدا تمام كوشش شما بايد براي اين باشد تا به روش كار عادت كنيد ولي زياد نگران درك مطلب نباشيد.

ديد زدن يا تند خواني به عنوان وسيله اي براي كسب اطلاعات ويژه

علاوه بر كسب يك آشنايي كلي با مطالب روش تند خواني را مي توان براي كسب اطلاعات بخصوص نيز مورد استفاده قرار داد. به اين روش اغلب روش تورق كردن يا مطالعه انتخابي مي گويند. روش تند خواني از طريق انتخاب مطالب (تورق كردن)به خواننده يا محقق كمك مي كند تا به طور خيلي سريع اطلاعات به خصوصي را كه مورد نياز اوست بدست اورد بدون اينكه وقت خود را براي مطالب غير مهم وغير مطلوب تلف كرد.  

روش

پيش از مطالعه براي انتخاب مطالب به سوالات زير پاسخ بدهيد:

1- به دنبال چه چيزي مي گرديد؟

الف-  چند اطلاعات جزيي؟

ب- چند نكته يا مفهوم مهم؟

پ- اطلاعات مربوط به مفهوم كلي كتاب يا عنوان كلي كتاب؟

2- چه كلمات يا عبارتهايي ممكن است شما را به اطلاعات مورد نيازتان برسانند؟

3- در كجاي كتاب مي توانيد كلمات يا عباراتي را كه به دنبالشان هستيد پيدا كنيد:

الف- در فهرست مطالب؟

ب- در مقدمه؟

پ- در پيوست؟

ت- عنوانهاي داخل فصلها؟

سوالات فوق را در جستجو براي اطلاعات مورد نياز به شما كمك ميكند.

نمونه هاي از اطلاعاتي كه ممكن است در خواندن انتخابي به دنبالش باشيد در زير آمده اند.

 

1- جستجو براي اطلاعات جزيي. وقتي كه به دنبال اطلاعات جزيي چون نام- تاريخ- مكان –قيمت و عنوان كتب و مقالات هستيد به دنبال اطلاعات جزيي مي گرديد.

2- جستجو براي نكات مهم. وقتي كه به دنبال نكات مهم تر هستيد منظور تان را بايد در عبارات و جملات بيايد. اين نوع جستجو از جستجوي فوق احتياج به دقت بيشتري دارد. در اين مورد شما به دنبال چيزهايي از اين قبيل هستيد: نتايج به دست امده از يك تحقيق يا علل افزايش هزينه هاي زندگي در بيست سال قبل.

3- جستجو براي موضوعات كلي. هدف اين كار كسب اطلاعات مربوط به موضوعات كلي است. اگر چه اين نوع جستجونا مشخص ترين نوع مطالعه انتخابي است جستجو براي كلمات و عبارات كليدي در اينجا نيز مي تواند مفيد باشند. براي دست يافتن به موضوعات كلي در مطالعه خود سعي كنيد به هنگام مطالعه با دقت بيشتر و سرعت كمتري پيش برويدتا موقع برخورد به انديشه ها و مفاهيم مورد نياز انها را از نظر نيندازيد. بكوشيد تا كليه موضو عاتي را كه مورد نياز است به دست اوريد.

تمرین

عنوانهاي اصلي و فرعي يكي از مقالات يك روزنامه را بخوانيد. تصميم بگيريد كه يك اطلاع جزيي را از متن مقاله پيدا كنيد و به دنبال ان بگرديد.

روش مطالعه خود را ارزشيابي كنيد.

الف- جواب را پيدا كرديد؟اگر نه چرا؟آيا عنوانها گمراه كننده بودند؟

ب- وقت زيادي صرف كرديد؟ چه كلمات كليدي شما را به جواب هدايت كردند يا مي توانستند هدايت كنند؟

 

 

ورود کاربران