پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

شیوه های ترغیب فرزندان به کتابخوانی

            فوايد مطالعه‌

انسان‌ موجودي‌ كمال‌گرا است‌ و با سكون‌ و سكوت‌ سازگاري‌ ندارد او هميشه‌ به‌ دنبال‌ راهي‌ است‌ كه‌ يك‌ قدم‌پيش‌گذارد و گره‌اي‌ از مشكلات‌ خود بگشايد بنابراين‌ او براي‌ پيشرفت‌ در عرصه‌هاي‌ زندگي‌، احتياج‌ به‌ شناخت‌ نسبتاًكاملي‌ از خود و جامعه‌ دارد و بايد با گذشته‌ و آينده‌ ارتباط‌ برقرار كند.

كتاب‌ و مطالعه‌، عاملي‌ براي‌ شناخت‌ و رشد ديني‌، فرهنگي‌، اخلاقي‌ و اجتماعي‌ انسان‌ است‌. با كتاب‌ خوب‌ انسان‌ساخته‌ مي‌شود، رشد مي‌كند و براي‌ حركت‌ آماده‌ مي‌شود. كتاب‌ انسان‌ را به‌ مرزهاي‌ علم‌ و دانش‌ نزديك‌ مي‌كند و اورا به‌ قلّه‌هاي‌ رفيع‌ معرفت‌ و آگاهي‌ مي‌رساند.

كتاب‌ و كتاب‌خواني‌ راهي‌ براي‌ تقويت‌ روحيه‌ي‌ ديني‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ است‌. مطالعه‌ كتابهاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ به‌كودك‌ و نوجوان‌ كمك‌ مي‌كند تا به‌ درك‌ صحيحي‌ از مسائل‌ ديني‌ دست‌ يابد و پيش‌ از آن‌ كه‌ دير شود به‌ رشد وشكوفايي‌ لازم‌ برسند. كتاب‌خواني‌ باعث‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ مي‌گردد. همچنين‌ مطالعه‌ غير درسي‌باعث‌ بالا رفتن‌ سطح‌ فكر، فعال‌ شدن‌ ذهن‌، افزايش‌ گنجينه‌ لغات‌ و افزايش‌ علم‌ و آگاهي‌ مي‌گردد.

«خواندن‌ داستانهاي‌ مختلف‌، موجب‌ شكل‌ گرفتن‌ ارزشهاي‌ گوناگون‌ در ذهن‌ كودك‌ مي‌شود، حساسيت‌ او را رشدمي‌دهد و احترام‌ به‌ ديگران‌ در او شكل‌ مي‌گيرد رضايتي‌ كه‌ كودك‌ از مطالعه‌ بدست‌ مي‌آورد او را متّكي‌ به‌ خود بارخواهد آورد. سؤالهايي‌ كه‌ در اثر مطالعه‌ براي‌ كودك‌ مطرح‌ مي‌شود و مقايسه‌هايي‌ كه‌ او بين‌ مسائل‌ مختلف‌ مي‌كند درمجموع‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ او فردي‌ خلاِّ بار آيد».

با بهره‌گيري‌ از تخيّل‌ كه‌ ضرورت‌ اساسي‌ خلاّقيّت‌ است‌ دنيايي‌ بزرگ‌ و پهناور در مقابل‌ چشمان‌ كودك‌ گشوده‌مي‌شود و او قادر مي‌شود آزادانه‌ خيال‌پردازي‌ كند. كودك‌ در اين‌ شرايط‌ هرگز خود را محدود و محبوس‌ در حصارواقعيتها و امور مشهود و ملموس‌ نديده‌ و فارغ‌ بال‌ هر آنچه‌ را كه‌ دلش‌ مي‌خواهد تصور مي‌كند.

كتاب‌خواني‌ توانايي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ را در بيان‌ نيازها و خواسته‌ هايشان‌ افزايش‌ مي‌دهد. عدم‌ توانايي‌ در بيان‌مطالب‌، نيازها و خواسته‌ها به‌ صورت‌ كلامي‌ و نوشتاري‌ به‌ ميزان‌ مطالعه‌ و خواندن‌ بستگي‌ دارد. كساني‌ كه‌ در مطالعه‌،مهارتهاي‌ لازم‌ را پيدا مي‌كنند در اين‌ زمينه‌ها توانايي‌ ابراز عقيده‌ را داشته‌ و هرگز از بيان‌ مطالب‌ خويش‌ واهمه‌اي‌ به‌خود راه‌ نمي‌دهند و بدون‌ غلط‌ و دست‌پاچگي‌ به‌ تشريح‌ مسائل‌ خود مي‌پردازند و همين‌ امر مانع‌ سرخوردگي‌ آنها دراجتماع‌ شده‌ و زمينة‌ مؤفقيت‌ و سعادتشان‌ را فراهم‌ مي‌كند.

مطالعه‌ يكي‌ از بهترين‌ راه‌هاي‌ غني‌ سازي‌ و بهره‌وري‌ از اوقات‌ فراغت‌ است‌. استفاده‌ مطلوب‌ و شايسته‌ از اين‌اوقات‌ تأمين‌ كننده‌ سلامت‌ روان‌ و رشد و تعالي‌ شخصيت‌ انسان‌ است‌ و بي‌برنامه‌گي‌ و بي‌توجّهي‌ به‌ اين‌ مهم‌ّ زمينه‌سازبسياري‌ از انحرافات‌ و كجرويهاي‌ اجتماعي‌ است‌. مطالعه‌ از كم‌هزينه‌ترين‌ روش‌هاي‌ گذراندن‌ اوقات‌ فراغت‌ است‌ كه‌اگر به‌ روش‌ صحيح‌ انجام‌ شود آرامش‌ پايدار و بسيار خوبي‌ خواهد داشت‌ و در پيشگيري‌ از بزهكاري‌ و انحرافات‌كودكان‌ و نوجوانان‌ تأثير زيادي‌ دارد.

 

آيا عادت‌ به‌ مطالعه‌ امري‌ اكتسابي‌ است‌؟

عده‌اي‌ از والدين‌ و مربيان‌ تصور مي‌كنند كه‌ عادت‌ به‌ مطالعه‌ امري‌ ذاتي‌ و خصلتي‌ است‌ كه‌ فقط‌ در عده‌ خاصي‌ ازافراد وجود دارد و تنها بعضي‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ از جمله‌ كنجكاوي‌، علاقه‌ و... به‌ آن‌ روي‌مي‌آورند و ديگران‌ نمي‌توانند اهل‌ مطالعه‌ باشند و شايد براساس‌ همين‌ اعتقاد هيچگونه‌ تلاشي‌ براي‌ ايجاد عادت‌ به‌مطالعه‌ در كودكان‌ و نوجوانان‌ خود انجام‌ نمي‌دهند.

پژوهشهاي‌ اخير در زمينة‌ تعليم‌ و تربيت‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ عادت‌ به‌ مطالعه‌ يك‌ امر اكتسابي‌ است‌ يعني‌همان‌طور كه‌ يك‌ كودك‌، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ را ياد مي‌گيرد، مي‌تواند مطالعه‌ را هم‌ بياموزد. پس‌ بايدروش‌ مطالعه‌ را به‌ او آموخت‌ و او را به‌ مطالعه‌ عادت‌ داد. در اين‌ مقاله‌ سعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ نقش‌ خانواده‌ و مدرسه‌ راهر كدام‌ بطور مجزّا مورد بررسي‌ قرار داده‌ تا وظيفة‌ هر كدام‌ جداگانه‌ مشخص‌ شود.

 

نقش‌ خانواده‌ در ترغيب‌ فرزندان‌ به‌ مطالعه‌ و كتابخواني‌

خانواده‌، اولين‌ مدرسه‌اي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در آن‌ درس‌ مي‌آموزد و به‌ عنوان‌ نخستين‌ پايگاه‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ازاساسي‌ترين‌ عوامل‌ در تشكيل‌ شخصيت‌ كودك‌ است‌. خانواده‌ نقش‌ بسيار مهمّي‌ در رشد و پرورش‌ كودك‌ دارد و درتمام‌ جنبه‌هاي‌ فردي‌ (معنوي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، اقتصادي‌ و...) اثري‌ عميق‌ و غيرقابل‌ انكار دارد. بايدبپذيريم‌ كه‌ اولين‌ عامل‌ مؤثر در ايجاد انگيزه‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ در كودكان‌ «خانواده‌» است‌.

شيوه‌هاي‌ زير براي‌ ايجاد انگيزه‌ و عادت‌ به‌ منطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ به‌ خانواده‌ها پيشنهاد مي‌شود:

 

1 ـ براي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ خود برنامه‌ريزي‌ كنيد.

يكي‌ از ضروري‌ترين‌ نياهاي‌ انسان‌ در زندگي‌، داشتن‌ يك‌ برنامه‌ مناسب‌ است‌. هر چند در جامعه‌ ما بسياري‌ از افرادو خانواده‌ها به‌ اين‌ اصل‌ اساسي‌ و مهم‌ توجّهي‌ نمي‌كنند ولي‌ معمولاً انسانهايي‌ كه‌ طالب‌ موفقيّت‌ و سعادت‌ هستندبرنامه‌ منظمي‌ را براي‌ زندگي‌ خود و فرزندانشان‌ تنظيم‌ مي‌كنند. برنامه‌اي‌ كه‌ در برگيرندة‌ تمام‌ نيازهاي‌ جسمي‌ و رواني‌آنها باشد. انجام‌ تكاليف‌ شرعي‌ و ديني‌، بازي‌، ورزش‌، انجام‌ تكاليف‌ درسي‌، تماشاي‌ تلويزيون‌، همكاري‌ در امورخانه‌، شركت‌ در بحث‌هاي‌ خانواده‌، مطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ و...

 

 

 

2 ـ براي‌ فرزندان‌ خود قصّه‌ بگوييد.

قصّه‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند كودكان‌ را پيرامون‌ بزرگترها جمع‌ كند و روابط‌ عاطفي‌ بين‌ آنها را تقويت‌ كند.والدين‌ مي‌توانند از راه‌ قصه‌گويي‌ توجه‌ و اعتماد كودكان‌ را به‌ خود جلب‌ كنند و با انتقال‌ آنان‌ به‌ دنياي‌ شادي‌ و تخيّل‌زمينة‌ رشد و تكامل‌ ذهنيشان‌ را فراهم‌ كنند. كودكان‌ علاقة‌ زيادي‌ به‌ شنيدن‌ قصه‌ها دارند و از اين‌ كار لذّت‌ مي‌برند. آنهابسياري‌ از اوقات‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ برايشان‌ مي‌گوييم‌ يا مي‌خوانيم‌ به‌ چشم‌ يك‌ قصه‌ي‌ خيال‌انگيز نمي‌نگرند بلكه‌ آن‌ رارويدادي‌ واقعي‌ مي‌دانند كه‌ در زمانهاي‌ گذشته‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ و همين‌ امر باعث‌ مي‌شود با علاقه‌ و دقّت‌ بيشتري‌ به‌اين‌ مطالب‌ گوش‌ دهند. مي‌توان‌ از اين‌ علاقه‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌ و عادت‌ دادن‌ آنها به‌ مطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ استفاده‌كرد. در حقيقت‌ ما با قصه‌گويي‌ لذّت‌ و شيريني‌ كتاب‌ و مطالعه‌ را به‌ كام‌ كودكان‌ مي‌ريزيم‌ و كودك‌ وقتي‌ بداند كه‌ چنين‌قصه‌هايي‌ شيرين‌ و خيال‌انگيز محصول‌ كتاب‌ است‌ در آرزوي‌ آن‌ است‌ كه‌ خودش‌ هم‌ بتواند بزودي‌ كتاب‌ به‌ دست‌بگيرد و آن‌ را بخواند.

 

3 ـ براي‌ كودكان‌ اشعار زيبا و موزون‌ بخوانيد.

از آنجا كه‌ كلام‌ شعر آهنگين‌ و موزون‌ است‌ به‌ ميزان‌ زيادي‌ مورد علاقه‌ و توجه‌ كودكان‌ قرار مي‌گيرد و آنان‌ را به‌وادي‌ تخيّل‌ مي‌كشاند. خواندن‌ شعر از روي‌ كتاب‌ براي‌ بچه‌ها در جذب‌ آنان‌ به‌ سوي‌ آن‌ و ايجاد رغبت‌ و عادت‌ به‌مطالعه‌ بسيار مؤثر است‌ و در حقيقت‌ همان‌ نقش‌ قصه‌ را ايفا مي‌كند.  شعرهاي‌ كودكان‌ بايد كوتاه‌ ـ ساده‌ و روان‌ بوده‌ وبا آنچه‌ مورد علاقة‌ آنان‌ است‌ ارتباط‌ نزديك‌ داشته‌ باشد تا بتواند روي‌ آنها تأثير بگذارد.

 

4 ـ كتاب‌ را با صداي‌ بلند براي‌ كودك‌ خود بخوانيد.

بلند خواندن‌ كتاب‌ نه‌ تنها محتوا و معناي‌ آن‌ را انتقال‌ مي‌دهد بلكه‌ بدين‌ وسيله‌ تصورهاي‌ دروني‌، عشق‌ و علاقه‌كتاب‌خوان‌ نيز نسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ براي‌ آنها كتاب‌ خوانده‌ مي‌شود منتقل‌ مي‌گردد و يك‌ رابطه‌ عميق‌ عاطفي‌ بين‌ آنهاپديد مي‌آيد.

اگر وقتي‌ كه‌ ما مطالب‌ كتاب‌ را مي‌خوانيم‌ با انگشت‌ اشاره‌ كنيم‌ و اجازه‌ دهيم‌ كه‌ كودك‌ حركت‌هاي‌ دست‌ ما را ببيندو تصويرهاي‌ كتاب‌ را نگاه‌ كند و ارتباط‌ بين‌ مطالب‌ كتاب‌ و تصويرهاي‌ آن‌ را برايش‌ شرح‌ دهيم‌ او احساس‌ مشاركت‌مي‌كند و علاقة‌ بيشتري‌ از خود نشان‌ مي‌دهد.

 

5 ـ كودكان‌ را به‌ بيان‌ داستانها و مطالبي‌ كه‌ خوانده‌اند تشويق‌ كنيد.

كودكان‌ علاقة‌ زيادي‌ به‌ بيان‌ مطالبي‌ كه‌ خوانده‌اند دارند و از اين‌ كار لذت‌ مي‌برند. وقتي‌ كودك‌ مي‌خواهد قصه‌اي‌ راكه‌ از زبان‌ فرد ديگري‌ شنيده‌ يا در كتابي‌ خوانده‌ است‌ براي‌ ما تعريف‌ كند بايد با صبر و حوصله‌ و اشتياق به‌ سخنان‌ اوگوش‌ دهيم‌ و اين‌ برخورد ما نشانگر اين‌ است‌ كه‌ به‌ مطالعه‌ كودك‌ و مطالبي‌ كه‌ خوانده‌ است‌ علاقه‌منديم‌. بنابراين‌ اوسعي‌ خواهد كرد اين‌ كار خود را ادامه‌ دهد و اطلاعات‌ جديدتري‌ كسب‌ نمايد تا در فرصتهاي‌ مناسب‌ به‌ بيان‌ آنهابپردازد و مورد تشويق‌ و تحسين‌ قرار گيرد.

6 ـ براي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ خود كتابها و نشريه‌هاي‌ مناسب‌ خريداري‌ كنيد.

اگر والدين‌ به‌ خريد كتاب‌ براي‌ كودك‌ اهميّت‌ بدهند براحتي‌ مي‌توانند او را بسوي‌ مطالعه‌ سوِ دهند. براي‌ مثال‌وقتي‌ پدر براي‌ چند روز به‌ مسافرت‌ مي‌رود و كودك‌ با بي‌صبري‌ در انتظار آمدن‌ او لحظه‌شماري‌ مي‌كند با آمدن‌ پدرخود را در آغوش‌ او مي‌اندازد و معمولاً اولين‌ سؤالش‌ اين‌ است‌ كه‌ پدر برايم‌ چه‌ آورده‌اي‌؟! ممكن‌ است‌ پدر بسته‌اي‌شيريني‌، اسباب‌بازي‌ و يا لباس‌ براي‌ كودك‌ آورده‌ باشد اما اگر پدر همراه‌ هر كدام‌ از اين‌ها يك‌ يا چند جلد كتاب‌متناسب‌ سن‌ او آورده‌ باشد به‌ او فهمانده‌ كه‌ همان‌طور كه‌ شيريني‌، اسباب‌بازي‌ و يا لباس‌ اهميت‌ دارد كتاب‌ هم‌ داراي‌ارزش‌ است‌ همچنين‌ اهداء كتاب‌ در موقعيتهاي‌ مناسب‌ مثل‌ جشن‌ تكليف‌ و يا تولد مي‌تواند اثربخشي‌ بالايي‌ داشته‌باشد.

 

 

فعاليت‌هاي‌ جنبي‌ كه‌ مدرسه یا آموزشگاه‌ مي‌تواند جهت‌ ترغيب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ و كتابخواني‌انجام‌ دهد.

1 ـ معرفي‌ كتاب‌:

معرفي‌ كتاب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كار انگيزشي‌ براي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و كتابخواني‌ مؤثر است‌. خلاصه‌ كردن‌ كتاب‌ ومعرفي‌ آن‌ در تابلو اعلانات‌ تأثير زيادي‌ در تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ دارد. همچنين‌ خواندن‌ خلاصه‌ كتاب‌ و ذكرمشخصات‌ آن‌ در مراسم‌ صبحگاهي‌ مدرسه‌ هم‌ مي‌تواند انگيزه‌ مطالعه‌ را در دانش‌آموزان‌ به‌ وجود آورد.

 

2 ـ از جلسه‌هاي‌ اوليا و مربيان‌ و آموزش‌ خانواده‌ به‌ نحو مطلوب‌ استفاده‌ كنيم‌:

بايد به‌ والدين‌ آموزش‌ داده‌ شود كه‌ خواندن‌ در دنياي‌ امروز يك‌ نياز اساسي‌ و بخشي‌ از زندگي‌ است‌ و به‌ عنوان‌الگوي‌ تربيتي‌ فرزندان‌ خود نقش‌ مهمي‌ در تشويق‌ و ترغيب‌ آنها به‌ مطالعه‌ دارد. حتي‌ مجموعه‌اي‌ از كتابهاي‌ مفيد وساده‌ به‌ والدين‌ معرفي‌ كرد تا آنان‌ نسبت‌ به‌ تهية‌ اين‌ كتابها اقدام‌ كنند.

اگر مدرسه‌ داراي‌ فضاي‌ مناسبي‌ به‌ عنوان‌ كتابخانه‌ است‌ جلسة‌ آموزش‌ خانواده‌ را در آنجا برگزار كرد و يا طوري‌برنامه‌ريزي‌ كنيم‌ كه‌ اولياء از كتابخانه‌ بازديد كنند و در جريان‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ قرار گيرند. همچنين‌ اگر به‌ والديني‌ كه‌همكاري‌ خوب‌ و قابل‌ توجهي‌ با مدرسه‌ دارند كتابهاي‌ مناسب‌ تربيتي‌ اهدا شود تأثير چشم‌گيري‌ خواهد داشت‌.

3 ـ معرفي‌ اعضاء فعال‌ كتابخانه‌هاي‌ كلاس‌ و مدرسه‌:

اگر اعضاء فعال‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ يا كلاس‌ در هفته‌ شناسايي‌ شوند و در يكي‌ از روزهاي‌ آن‌ در حضور سايردانش‌آموزان‌ تشويق‌ گردند و يا نام‌ آنها در تابلو كتابخانه‌ نصب‌ شود انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ مطالعه‌ ديگر دانش‌آموزان‌ايجاد مي‌كند. همچنين‌ اين‌ گونه‌ كارها بيانگر اهميّت‌ كتاب‌ و مطالعه‌ براي‌ آنان‌ است‌.

4 ـ برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌

برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ مؤثر براي‌ ايجاد رغبت‌ بيشتر و عادت‌ به‌ مطالعه‌ نزد كودكان‌ ونوجوانان‌ استفاده‌ كرد و تعداد زيادي‌ كتاب‌ را روانه‌ خانه‌ها كرد. همراه‌ با مسابقه‌هاي‌ كتاب‌خواني‌، گسترش‌ و تقويت‌مسابقه‌هاي‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ كه‌ از جايگاه‌ خوبي‌ در مدارس‌ و بين‌ دانش‌آموزان‌ برخوردار است‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.

انتخاب‌ كتابهاي‌ مفيد و جذاب‌ و تهيه‌ جايزه‌هاي‌ مناسب‌ انگيزه‌ دانش‌آموزان‌آموزان‌ را براي‌ شركت‌ در اين‌مسابقه‌ها بيشتر مي‌كند.

 

5 ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و پاسخ‌

برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و پاسخ‌ شبيه‌ آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ اجرا مي‌شود براي‌ ايجاد عادت‌و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مفيد است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ تعدادي‌ كتاب‌ مناسب‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌دانش‌آموزاني‌ كه‌ براي‌ شركت‌ در اين‌ مسابقه‌ ثبت‌نام‌ كرده‌اند معرفي‌ مي‌شود، دو گروه‌ شركت‌ كننده‌ با آمادگي‌ كامل‌ به‌رقابت‌ مي‌پردازند و به‌ گروه‌ برتر جايزه‌ اهدا مي‌شود. برگزاري‌ اين‌ مسابقه‌ در سطح‌ كلاسها، مدرسه‌، منطقه‌ و شهرستان‌فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.

 

6 ـ از كتاب‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ استفاده‌ كنيم‌.

اهداي‌ كتاب‌ به‌ دانش‌آموزان‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ گامي‌ است‌ در جهت‌ علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ كه‌ البته‌لازم‌ است‌ در انتخاب‌ كتاب‌ با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ سنّي‌ و روحي‌ دانش‌آموزان‌ دقت‌ لازم‌ را داشت‌ حتي‌ بهتر است‌ جايزه‌دانش‌آموز منحصراً كتاب‌ نباشد بلكه‌ همراه‌ با جايزه‌هاي‌ مورد علاقه‌ آنها يك‌ يا چند جلد كتاب‌ مناسب‌ نيز اهدا شود.

 

7 ـ از ساعت‌ درس‌ انشا استفاده‌ كنيم‌.

درس‌ انشا پايه‌ و اساس‌ تفكر و خلاقيت‌ در دانش‌آموز است‌. معلم‌ مي‌تواند با ارائة‌ موضوعاتي‌ متنوع‌ و خلاِّ هم‌ به‌پرورش‌ قوه‌ تفكر و خلاقيت‌ كودك‌ پرداخته‌ و هم‌ او را به‌ مطالعه‌ و كتاب‌خواني‌ علاقه‌مند سازد.

معلم‌ مي‌تواند موضوعاتي‌ را مانند اهميّت‌ كتاب‌ و مطالعه‌، نقش‌ كتاب‌خواني‌ در زندگي‌ انسان‌ و پيشرفت‌ جامعه‌،بهترين‌ كتابي‌ كه‌ خوانده‌ام‌، اولين‌ روزي‌ كه‌ به‌ كتابخانه‌ رفتم‌ و خلاصه‌نويسي‌... موضوعهايي‌ از اين‌ قبيل‌ به‌ دانش‌آموزان‌بدهد و آنها را وادارد تا در اين‌ باره‌ به‌ تفكر و نوشتن‌ بپردازد.

ديگر اينكه‌ از روشهايي‌ استفاده‌ كند تا دانش‌آموزان‌ به‌ سوي‌ كتاب‌ و كتابخانه‌ هدايت‌ شوند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ طوري‌برنامه‌ريزي‌ كند تا دانش‌آموزان‌ در هر جلسه‌ درس‌ انشا ضمن‌ انجام‌ تكاليف‌ رسمي‌ نوشته‌اي‌ كوتاه‌ از كتاب‌، نشريه‌ يامجله‌ و منبع‌ ديگري‌ با ذكر نام‌ نويسنده‌ و مأخذ آن‌ در دفتر خود بنويسند تا بدين‌وسيله‌ آنها به‌ دنياي‌ مطالعه‌ وكتاب‌خواني‌ قدم‌ گذارند.

تشكيل‌ كلاس‌ درس‌ انشاء در كتابخانه‌ مدرسه‌، بردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتابخانه‌ها، تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌خلاصه‌نويسي‌ كتابهاي‌ گوناگون‌، نقد و بررسي‌ داستانها در كلاس‌ و همچنين‌ قرائت‌ نكته‌هاي‌ آموزنده‌ و جالب‌،قطعه‌هاي‌ زيباي‌ ادبي‌ از كارهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ معلم‌ انشا مي‌تواند به‌ وسيله‌ آنها در دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌كتاب‌ ايجاد رغبت‌ و انگيزه‌ نمايد.

 

8 ـ روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ و تندخواني‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم‌.

مطالعه‌ در جهان‌ امروز به‌ عنوان‌ يك‌ فن‌ مطرح‌ است‌. فني‌ كه‌ بسياري‌ از دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌ ياداراي‌ آگاهي‌ اندكي‌ هستند. شايد همين‌ امر خود يكي‌ از دلايل‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ مطالعه‌ در جامعه‌ باشد، زيرا اگر افرادبتوانند با روش‌ بهتر و سرعت‌ بيشتري‌ كتاب‌ بخوانند و درك‌ مطلب‌ برايشان‌ آسان‌ باشد با علاقه‌مندي‌ بيشتري‌ كتاب‌ رابه‌ دست‌ مي‌گيرند و مطالعه‌ مي‌كنند بنابراين‌ ضرورت‌ دارد روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ و تندخواني‌ به‌ دانش‌آموزان‌آموزش‌ داده‌ شود و راههاي‌ تقويت‌ حافظه‌ و شيوه‌هاي‌ بهتر يادگيري‌ براي‌ آنها بيان‌ شود. اين‌ كار به‌ وسيله‌ كتابهايي‌ كه‌تحت‌ عنوان‌ «فن‌ّ مطالعه‌، تندخواني‌، تقويت‌ حافظه‌ و...» امكان‌پذير است‌.

 

ورود کاربران