پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تمرین افزایش دقت در مطالعه و درس خواندن

7 تمرین موثر در ایجاد دقت  برای درس خواندن صحیح

1-روی یکی از شکل های درسی تمرکز کنید. خوب آن را ببینید، بعد چشمان خود را ببندید. شکل را در ذهن خود مجسم کنید و سعی کنید هر چه بیش تر جزئیات آن را به خاطر بیاورید. در انتها تصویر ذهنی خود را با کتاب مقایسه  کنید. این کار را چند بار تکرار کنید . تا به نتیجه ی دلخواه برسد.

2 - تجسم رنگ شکل ها ، جدول ها و نوشته ها در افزایش دقت اهمیت دارند. این کار مغز را فعال می کند . با چشمان بسته رنگ آن ها را در ذهن مجسم کنید و سپس آن را با کتاب مقایسه کنید . این تمرین را تا جایی که اشتباهات شما برطرف شود ، ادامه دهید.
 3-   در شکل های هندسی ابتدا شکل های کلی آن را در ذهن تصور کنید ، سپس به جزئیات داخل شکل توجه کنید. به عنوان مثال در مورد شکل مقابل بگویید: دایره ای داریم که در آن دومثلث بزرگ مشابه وجود دارد.

4-برای جدول ها ، ابتدا به اطلاعات سرستون ها و ردیف ها توجه کنید. ببینید آن ها مربوط به چه چیزی هستند. بعد به سایر داده های داخل جدول توجه کنید. چشمان خود را ببندیدو سعی کنید آن ها در ذهن مجسم کنید. سپس این تصویر ذهنی را با کتاب مقایسه کنید.

5- در مورد نمودار ها ، ابتدا به مشتق ها و تابع آن ها توجه کنید. بعد روند تغییر و وضعیت کای نمودار را به خاطر بسپارید، سپس به استثنا های موجود در نمودار توجه کنید. در انتها تصویر ذهنی خود را با کتاب مقایسه کنید.

6- هنگام مطالعه ، برای کنترل حرکت چشم و تمرکز روی واژه ها ، از یک راهنما مانند انگشت دست یا یک قلم استفاده کنید تا از سرگردانی چشم روی کلمات جلو گیری شود.  بدین ترتیب تمرکز تان روی کلمات بیش تر می شود. البته این تمرین برای دراز مدت مناسب نیست.

7-   بهداشت چشم در افزایش دقت خواندن مؤثر است. به عنوان مثال پس از یک مطالعه ی طولانی لازم است اگر از عینک استفاده می کنند. بدون عینک به مدت 2 تا 3 دقیقه به تناوب به فاصله دور و نزدیک یا چپ و راست نگاه کنید. همین تمرین را با حرکت سر به بالا پایین تا 10 مرتبه انجام دهید تا خستگی چشم ها که باعث تاری دید و بی دقتی می شود برطرف  شود. هم چنین  مطالعه در نور شدید یا ضعیف و یا غیر یکنواخت ، دقت را کاهش می دهد.

ورود کاربران