پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

راهكارهاي كاهش اشتباه تست

افزايش دقت و تمركز، خوداصلاحي و خودمديريتي، سه گام مهم براي كاهش اشتباهات است.

ممكن است در مواجهه با يك سؤال چهارگزينه‌اي چند حالت مختلف ايجاد شود:

حالت اول: روي سؤال را مي‌خوانيم و تشخيص مي‌دهيم كه مي‌توانيم به آن پاسخ صحيح بدهيم، پس نكته‌ي كليدي و لازم براي حل آن را پيدا مي‌كنيم و به سؤال مورد نظر جواب مي‌دهيم.

حالت دوم: روي سؤال را مي‌خوانيم و در پاسخ دادن به آن دچار ترديد مي‌شويم. دو دليل براي ترديد ما وجود دارد:

دليل اول: مفهوم سؤال را متوجه نمي‌شويم و در انتخاب راه‌حل مناسب براي پاسخ دادن به آن، دچار شك و ترديد مي‌شويم.

دليل دوم: مفهوم سؤال را متوجه مي‌شويم ولي نكته‌ي لازم براي حل آن را فراموش مي‌كنيم و نمي‌توانيم قاطعانه آن را حل كنيم.

حالت سوم: دقت كافي در پاسخ دادن به سؤال مورد نظر را نداريم و در جاي‌گذاري داده‌ها در فرمول‌ها و محاسبات آن‌ها دچار اشتباه مي‌شويم.

حالت چهارم: مبحث مورد نظر را كامل ياد نگرفته‌ايم و يادگيري‌هاي ناقص داريم و عدم حل تمرين و تست كافي، باعث مي‌شود كه به سؤال مورد نظر پاسخ اشتباه بدهيم.

كاهش هر پاسخ اشتباه به منزله‌ي افزايش يك پاسخ صحيح است.

شناسايي نوع اشتباهات و تلاش براي اصلاح و به حداقل رساندن آن‌ها، مديريت آموخته‌ها و طبقه‌بندي آن‌ها، تأثير زيادي بر كاهش اشتباهات دارد.

براي كم كردن پاسخ‌هاي اشتباه، نكات زير را مد نظر قرار دهيد:

1. مباحث درسي را كامل ياد بگيريد و نكات مهم، فرمول‌ها و كليدواژه‌هاي آن را برجسته و مشخص كنيد.

2. در حل تمرين و تست، راه‌حل‌ها را تا رسيدن به جواب آخر بنويسيد و از ذهني حل كردن آن‌ها بپرهيزيد.

3. براي هر مبحث به تعداد كافي تست حل كنيد و با تیپ‌های مختلف طرح سؤال از مبحث مورد نظر آشنا شويد.

4. مهم‌ترين نكات و سؤالات را در كتاب خودآموزي بنويسيد و به همه‌ي آن‌ها در يك منبع مطمئن دسترسي داشته باشيد.

5. تكنيك نشان‌دار كردن سؤالات را در هر آزمون اجرا كنيد و انواع سؤال‌هاي مهم، شك‌دار، فراموش‌شده و يادگيري‌هاي ناقص را مشخص كنيد.

6. بعد از هر آزمون، همه‌ي سؤالات آزمون را يك بار ديگر حل كنيد و با بررسي انواع تست‌ها، متداول‌ترين اشتباهات خود را بشناسيد.

7. در طول دو هفته‌اي كه براي آزمون آماده مي‌شويد، در حين مطالعه، اشتباهات خود را مد نظر قرار دهيد و دقت خود در خواندن مبحث مورد نظر را افزايش دهيد و اشتباهات‌تان را برطرف كنيد.

8. حل تست در منزل را با احتساب زمان انجام دهيد و دقت و سرعت عمل خودتان را تقويت كنيد و تست‌زني و تست‌خواني (فهميدن صورت سؤال) را تمرين كنيد.

9. اشتباهات متداول همتايان خود را بشناسيد و با حل تست‌هاي كتاب اشتباهات متداول، سؤالات دام‌دار هر آزمون را تشخيص دهيد و در پاسخ دادن به آن‌ها دقت کنید و استراتژی داشته باشید.

10. خودتان را مديريت كنيد و با اجراي هدف‌گذاري در هر آزمون، اراده‌ي نه گفتن به سؤالات دشوار و سؤالاتي را كه بلد نيستيد تقويت كنيد.

 

ورود کاربران