پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تمرکز

تمركز يك حالت پيچيده ذهني است. نكته جالب توجه و طنز آميزي كه در مورد تمركز مي‌توان ذكر كرد اين است كه هرچه بيشتر دربارة تمركز، فكر مي‌كنيد يا دربارة آن نگران مي‌شويد، كمتر مي‌توانيد بر تكليف فعلي خود متمركز شويد.همين نكته توضيح مي‌دهد چرا راهبردهايي كه به منظور افزايش تمركز تدوين يافته‌اند.

 

نكته جالب توجه و طنز آميزي كه در مورد تمركز مي‌توان ذكر كرد اين است كه هرچه بيشتر دربارة تمركز، فكر مي‌كنيد يا دربارة آن نگران مي‌شويد، كمتر مي‌توانيد بر تكليف فعلي خود متمركز شويد.همين نكته توضيح مي‌دهد چرا راهبردهايي كه به منظور افزايش تمركز تدوين يافته‌اند.غالبا به طور غيرمستقيم و با متمركز شدن روي حذف عوامل مخل به مساله تمركز مي‌پردازند هر چند براي اصلاح تمركز، راه حلهاي ?قطعي? كمي وجود دارد ولي خوشبختانه در مورد اكثر دانشجويان، چه مشكل در زمينه تمركز داشته باشند وچه نداشته باشند و بخواهند صرفا توانايي فعلي خود را افزايش دهند، گام اولي كه بايد برداريد يكي مي‌باشد .تحليل دقيق اموري كه تمركز افراد را بر هم مي‌زنند اغلب مؤثرترين گام جهت اصلاح و بهبود تمركزاست .در اينجا خلاصه‌اي از عوامل مخل ارائه مي‌شود تا زمينه‌اي براي فهم مشكل خاص شما به دست آيد. به منظور دستيابي به جزئيات بيشتر دربارة چگونگي اصلاح تمركز دانشجو مي‌تواند با مركز مشاوره دانشجويي تماس برقرار كند.

 

امور مخل در مطالعه

 

محل مطالعه

 

دانشجويان سال اول ،مخصوصا كساني كه در خوابگاه زندگي مي‌كنند اغلب بخاطر سرو صدا،   وجود همخوابگاهي‌ها، يا يك محيط نامناسب، در زمينه تمركزد ار مشكل مي‌شوند .زندگي در منزل يا بيرون از دانشگاه هم مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند. آشنايي با اين مساله كه چگونه مكاني ساكت، راحت و رها از امور مخل براي مطالعه‌بيابيم يكي از ساده‌ترين و مؤثرترين شيوه‌هاي اصلاح تمركز است.

 

 

 

خواب نامنظم، فعاليت‌ها وعادات غذايي مي‌تواند بدون ترديد علت مشكلات تمركز باشد.ما تمايل داريم به عنوان بزرگسال، ارتباط ميان سلامت جسمي وعملكرد هوشي را ناديده بگيريم.

 

 دستيابي به يك رژيم مناسب غذايي و رعايت آن مي‌تواند عملكرد فيزيولوژيكي مغز شما را در بالاترين سطح حفظ كند. راهبردهاي مديريت زمان (تنظيم و برنامه ريزي وقت ) مانند برنامه ريزي زمان مطالعه بر مبناي اوج وافت وافت توان جسمي، اين اطمينان را به دست مي‌دهد كه توانايي بدني شما براي تمركز در  بهترين شكل آن فراهم شده است.

 

 

 

خيلي‌هاي نمي‌دانند كه ما به هنگام انجام تكاليف از جمله هنگام مطالعه ،به شكل خاموش با خودمان صحبت مي‌كنيم .

 

صحبت با خود ، مي‌تواند فعاليت‌ها و رفتارها را در ما برانگيزد و مورد تشويق قرار دهد، به سروسامان دادن آنچه بعدا انجام مي‌دهيم كمك كند، ما از طريق صحبت با خود بر جريان پيشرفت خود نظارت مي‌كنيم . ولي اگر همين گفتگوي با خويش بيش از اندازه ارزشيابانه يا انتقاد ي صورت گيرد بر تمركز اثر منفي مي گذارد .آيا تا بحال تجربه نگارش يك مقاله را داشته‌ايد كه در همان سطر اول آن گير كرده‌ايد و ناكام شده‌ايد ؟مقصر اصلي يك ?ويراستار دروني ? بسيار سختگير بوده است. مقايسه توانايي خود با توانايي ديگران و انتظارات غلط داشتن در مورد مدت و كيفيت تمركزي كه بايد داشته باشيم مي تواند مسئول شكل گيري يك گفتگوي منفي با خويش باشد . با كمي  تمرين شما مي‌توانيد ياد بگيريد هر خصيصه دروني مختل كننده خود را اداره كنيد .

 

انگيزه 

 

بسياري از دانشجويان كه از مشكلات تحصيلي رها هستند و در دانشگاه موفق مي‌شوند اغلب توانايي شان را در اداره امور بر مبناي انگيزش خويش تعريف مي‌كنند:

 

?تو بايد در دانشگاه بودن را بخواهي .تو بايد بداني چرا اينجا هستي? گاهي اوقات سخت گيريها دربارة درس ،رشته تحصيلي يا حتي صرف در دانشگاه بودن موجب مشكلاتي در زمينه تمركز مي‌شود.

 

راهبرهايي كه در زمينه مقابله با مشكلات ناشي از حدت و شدت انگيزه ها وجود دارد از تمرين روي هدف برگزيني ساده تا خود ارزيابي‌هاي مفصل را شامل مي‌شود.

 

مشاوران تحصيلي در هر مؤسسه‌اي مي‌توانند در مورد انتخاب درس و برنامة درسي ، رهنمودهاي ارزشمندي ارائه دهند شما به عنوان دانشجو مي‌توانيد از دفاتر مشاوره دانشجويي دانشگاه خود مطالبي در زمينه مساله انگيزش ـ تمركز به دست آوريد.

 

مشكلات شخصي

 

شما يكي از محدود افراد خوش شانس خواهيد بود اگر توانسته باشيد دانشگاه را بدون مقابله با مشكلات تحصيلي ناشي از مصائب شخصي بگذرانيد. حتي امور معمولي چون قطع ارتباط با يك دوست مي‌تواند يك اختلال جدي در توانايي تمركز ايجاد كند. در بيشتر موارد اين امور مخل تمركز، كوتاه مدت هستند و توانايي تمركز به طور طبيعي به سرعت باز مي‌گردد .موقعيتهاي جدي يا خفيف ،كمك بيروني را گاه لازم مي‌گردانند. برخي دانشجويان دريافته‌اند اختصاص دادن زماني به فكر كرد درباره يك مشكل مي‌تواند به كاهش مشغله ذهني‌شان كمك كند.

 

 

 

 

 

ورود کاربران