پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

مهارت مطالعه

شرایط مطالعه، بخشی از روش های مطالعه است که شما را راهنمایی می کند برای درس خواندن چه نکاتی را باید رعایت کنید و چگونه از مطالعه خود سود بیش تری ببرید. بنابراین پیشنهاد می شود این شرایط را به طور دقیق به کار گیرید.

شروع درست:

ابتدا برای این که مطالعه فعال و پویا داشته باشید باید تمام جوانب امر را رعایت کنید. در هر کار، آغاز درست بسیار مهم است. برنامه درسی طوری تنظیم شود که از خواندن کتاب ها هدفی واضح و روشن را دنبال کنید. هم چنین به روش تدریجی درس بخوانید یعنی در طول سال تحصیلی درس بخوانید و خواندن درس ها را به شب های قبل از امتحان موکول نکنید.

نظم و ترتیب:

رعایت نظم از شرایط مهم مطالعه به حساب می آید، چراکه نظم به ایجاد تمرکز حواس کمک می کند. هم چنین وقتی نظم وجود داشته باشد، یادگیری بهتر صورت می گیرد. نظم این امکان را به ما می دهد که از زمان های مطالعه خود استفاده بهتری ببریم و از اتلاف وقت جلوگیری کنیم.

حفظ آرامش:

وقتی گفته می شود با آرامش درس بخوانید و خونسرد باشید به این معنی نیست که تلاش لازم را انجام ندهید، بلکه به این معناست که هنگام مطالعه ی دایم نگران امتحان و آینده نباشید و استرس و دلهره به خود راه ندهید.

نداشتن اعتماد به نفس، ضعف اراده، عدم تصمیم گیری، بی نظمی، حجم زیاد مطالب، تداخل چند موضوع مهم فکری، فشارهای روانی و یادآوری شکست های گذشته موجب ایجاد دلهره، تشویش خاطر و اضطراب می شود که با شناخت صحیح و برطرف کردن آن ها می توان با آرامش کامل مطالعه کرد.

سلامت و تندرستی:

سلامت جسمی و روانی در یادگیری تاثیر به سزایی دارد. برای این که از نظر ذهنی در شرایط مطلوب قرار بگیرید، باید تمام اعضای بدنتان از سلامت کامل برخوردار باشند تا مغزتان کارایی لازم را داشته باشد و بتوانید خود را روی مطالعه و یادگیری متمرکز کنید. اگر طالب موفقیت هستید فقط به فکر درس خواندن نباشید، به سلامت جسمی و ذهنی، استراحت، تفریح، خواب، ورزش و تغذیه خود نیز توجه کنید.

درک مطلب:

یادگیری زمانی به شکل صحیح انجام می شود که هنگام خواندن به معنای مطالب توجه کنیم. سعی کنید هنگام مطالعه مطالب را به خوبی درک کنید تا آن ها را به خاطر بسپارید. برای موفقیت در تحصیل باید مطلب را بفهمید، نه آن که آن را حفظ کنید. مطالبی که به خوبی درک می شود، بهتر در حافظه ثبت و بایگانی می گردد.

 

 

ورود کاربران