پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

نحوه مطالعه درس دین و زندگی

آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه درس دین و زندگی از چه روشی استفاده کنید؟

مطالعه صحیح و اصولی میتواند بسیاری از مشکلات شما را در این درس از بین ببرد. دانش آموزانی که در این درس نتایج خوبی به دست آورده اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند.

مراحل خواندن این درس در این مطلب شرح داده شده است....

 

نحوه مطالعهدرس  دین و زندگی

آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه درس دین و زندگی از چه روشی استفاده کنید؟

مطالعه صحیح و اصولی میتواند بسیاری از مشکلات شما را در این درس از بین ببرد. دانش آموزانی که در این درس نتایج خوبی به دست آورده اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند.

مراحل خواندن این درس به شکل زیر است:

1- میبایست هر درس را به صورت یک مطالعه اجمالی مطالعه کنید و یک دید کلی نسبت به درس پیدا کنید.

2- از نکات اصلی درس، به طرح سؤال در مورد آنچه خواندهاید، بپردازید.

3- به خواندن دقیق متن درس پرداخته و به سؤالاتی که قبلاً در ذهنتان طرح شده بود، بپردازید.

4- بین دانستههای خود ارتباط برقرار کنید و جزئیات مطالب را به خاطر بسپارید.

5- پس از خواندن دقیق متن، همراه جزئیات که در بالا مراحل آن توضیح داده شد، به خواندن آیات بپردازید.

در درس دینی، قسمت مفهومی و مفهومی خواندن درس و آیات فصل ویژهای دارد و آن این است که محور طرح سؤال، مفهوم درس است که لازمهی آن تسلط کامل بر درس و ارتباط آیات آن درس با موضوع درس است.

با توجه به این که در چند سال اخیر، پرسش از آیات، بیش از متن (در کنکور سراسری) بوده است، جا دارد توجه خاصی به آیات داشته باشیم.

برای تسلط بر آیات به نکات زیر توجه کنید:

1- یک بار از روی متن عربی آیه بخوانید و در هر خط، یا هر دو خط، یک کلمهی کلیدی که تکرار آن در آیات دیگر کتاب کمتر است را به عنوان کلید انتخاب کنید.

2- هر خط را ترجمه کنید، چون در برخی موارد از ترجمهی آیه (آیاتی که در ترجمه نشده) سؤال میآید و ترجمهی آیات دیگر نیز ضروری است زیرا تا ترجمه را ندانیم، درک مفهوم آیه امکانپذیر نیست.

3- بین آیه و نام درس و متن درس ارتباط مفهومی برقرار است. میبایست این ارتباط را درک کنید.

4- خط بالای آیات متن درس، معمولاً سؤال کنکور است.

5- تقدم و تأخر برخی آیات مهم است، به طوری که میبایست از بالای آیه، به ترتیب به مواردی که آیه به آن اشاره کرده، دقت کنید.

6- در برخی موارد، آیات درس را به شعر متن درس یا حدیث متن درس ربط دهید.

7- برخی از آیات علّی و معلولیاند که هر سال در هر گروه آزمایشی معمولاً 1 سؤال به این صورت مطرح میشود.

8- به مخاطب آیه توجه شود و اینکه در آخر برخی آیات به گروه خاصی اشاره شده نیز دقت شود.

9- در کتابهای دین و زندگی، نام درس و تیترهای اصلی و فرعی درس حتماً باید به خاطر سپرده شود. در دروسی که تیترهای زیادی دارد، باید ارتباط معکوسی برقرار کنید. به این منظور که متن را به تیتر و آیه را به تیتر ربط دهید.

10- در درس دینی، خلاصه نویسی بسیار مفید است و موجب افزایش دقت و کاهش حجم مطالب و مرور آسان میشود.
همچنین علامتگذاری متن درس [موضوع اصلی- نکات اصلی- موارد جزئی] به شما کمک میکند، تسلط بیشتری بر این درس داشته باشید.

 

ورود کاربران