پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

مطالعه و تكرار

چرا باید مطالبی را كه می خوانیم مرور كنیم؟
زیرا بدون مرور نمی توان انتظار داشت كه در جلسه امتحان مطالب خوانده شده را به یاد آورد.
كجا بایستی عمل مرور را انجام داد؟
در اتاقی ساكت كه در آن میز و یك ساعت وجود داشته باشد و از گرما و نور مناسب برخوردار باشد. چراغ مطالعه را نیز توصیه می كنیم زیرا باعث می شود تا بتوانیم روی موضوعی مورد نظر تمركز كنیم.

چگونه باید مرور كرد؟
اگر بدون در نظر گرفتن زمان به مطالعه بپردازیم توانائی‌های یادگیریمان به تدریج كم و كمتر می شود. در ابتدا زمان مطالعه را تعیین كنید. مثلاً در ابتدای مطالعه با خود بگویید بعد از دو ساعت آن را متوقف خواهم كرد می بینیم كه توانائی‌های یادگیری در ابتدا كاهش یافته و در پایان مدت، قدری افزایش خواهد یافت.
می توانیم با تقسیم جلسه دو ساعته، به چهار جلسه كوتاه تر (هر جلسه 25 دقیقه با استراحتی كوتاه در فواصل آنها) بازده یادگیری را افزایش دهیم. نمودار آبی بازده یادگیری را در یك جلسه مطالعه بدون استراحت نشان می دهد و نمودار قرمز بیانگر بازده یادگیری، در چهار جلسه كوتاه تر است . همان طور كه می بینید مساحت زیر نمودار در نمودار قرمز بیشتر است لذا میزان یادگیری(L) بیشتر می باشد. 


پس از چه مدت زمانی باید عمل مرور را تكرار كرد؟
نمودار زیر مقدار اطلاعاتی را كه می توانید به یاد آورید بر حسب زمانی كه از لحظه مطالعه گذشته است، نشان می دهد. با تعجب مشاهده می گردد در ابتدا نمودار حالت صعودی دارد و این به خاطر آن است كه مغز در حال مرتب كردن اطلاعات فراگرفته شده است و پس از مدتی به شدت شروع به افت می كند به طوری كه پس از یك روز فراگیر تنها قادر است 25% مطالبی را كه یاد گرفته است، به یاد آورد.
اگر پس از ده دقیقه آنچه را كه فرا گرفته‌اید به طور خلاصه برای خود یاد آوری كنید؛ نمودار با شیب ملایم تری افت خواهد كرد. این مطلب با ده دقیقه استراحتی كه به خود می دهیم مطابقت دارد. به محض اینكه پس از استراحت برای مطالعه بر می گردیم باید به مرور مطالب جلسه قبل بپردازیم.
 


اگر مرور اجمالی مطالعه را یك روز بعد و مجدداً یك هفته بعد تكرار نماییم، نمودار حالت صعودی پیدا می كند. واضح است كه با انجام این عمل مطالب فراگرفته شده در حافظه بلند مدت قرار خواهد گرفت. مسلما فهمیدن مطلب به یاد سپاری آن كمك می كند و این در حالی است كه حفظ كردن طوطی وار باعث پائین رفتن نمودار می شود.
 


باید توجه داشت رعایت فواصل مناسب زمانی برای مرور مطالب میزان یادگیری را افزایش می دهد. منحنی‌های فراموشی نشان می دهند كه مطالعه درس هر روز مدرسه در همان روز به مراتب بهتر از آن است كه درس هر روز را قبل از كلاس بعدی بخوانید.

ورود کاربران