پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

مهارتهای خواندن خود را پرورش دهیم

حافظه انسان طوری است كه پس از چند دقیقه قسمتی از مطالب را فراموش می كند، و بعد از یك شبانه روز فقط رئوس مطالب را به خاطر می آورد. اما اگر در روش‌های مطالعه خود تجدید نظر كنید، می توانید بر این ضعف ذاتی حافظه غلبه كنید. در این مقاله شما را با تعدادی از این روش‌ها آشنا خواهیم كرد.

یك خواننده خوب كسی است كه تا جایی كه ممكن است:

- نكات اصلی مطلب را بگیرد.
- در مورد آنچه نویسنده می گوید، فكر كند.
- فعال باشد نه منفعل.
- بر روی چیزی كه می خواند تمركز كند.
- هر چیزی را به آن موضوع مربوط است به خاطر بیاورد.
- آنچه را می خواند با زندگی شخصی خود مرتبط كند.


با استفاده از روشهای زیر و تمرین بیشتر به زودی به نتیجه خوبی می رسید:

۱- در مورد موضوعی كه قرار است بخوانید فكر كنید:
- در مورد این موضوع چه می دانم؟
- چه چیزی می خواهم یاد بگیرم؟
- بعد از خواندن، چه چیزی یاد گرفته‌ام؟

۲- ابتدا بخشی را كه می خواهید بخوانید سریع نگاه كنید:
- چه مطلبی به نظرتان آشناست؟
- چه چیزهایی به نظرتان تازگی دارد؟
- درك كلی شما از موضوع چیست؟

۳- این بار مطالب را به دقت بخوانید و از نكات مهم یادداشت بردارید:
- نكات مهم و اصطلاحات خاص را روی برگه‌های یادداشت و یا كارتهای كوچكی بنویسید. این كار در دوره مطالب به شما كمك می كند.
- مطالبی را كه كاملا متوجه نشده‌اید، دوباره بخوانید.
- فكر كنید كه از كجا می توانید راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.
- این موضوع با كدامیك از موضوعات درسی دیگر شما ارتباط دارد؟

۴- آنچه را كه خوانده‌اید، دوره كنید:
- بعد از هر قسمت مطالبی را كه خوانده‌اید، برای خود تكرار كنید.
- در پایان هر بخش نكات مهم را مرور كنید.
- مطالبی را كه خوانده‌اید برای خود یا یكی از دوستانتان یا یكی از اعضای خانواده به زبان خود بیان كنید. این كار ذهن شما را منظم می كند.
تونی بوران در كتاب " چگونه از مغز خود بهتر استفاده كنیم؟ " می گوید:
منحنی حافظه انسان طوری است كه به فاصله چند دقیقه قسمتی از مطالب را فراموش می كند، و بعد از ۲۴ ساعت تقریبا فقط رئوس مطالب را به خاطر می آورد، رئوس مطالب هم بعد از مدتی فراموش می شود مگر اینكه :
فرد پس از ۱۰ دقیقه یك بار مرور، پس از 24 ساعت یك بار مرور، و پس از یك هفته یك بار مرور انجام دهد و از مطلبی كه یاد گرفته است در عمل استفاده كند.

ورود کاربران