پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

راههای مقابله با فراموشی و بهسازی حافظه

برای بهسازی حافظه و كاستن از میزان فراموشی باید مطالب یادگیری را به صورت معنی دار آموخت و محتوای حافظه خود را سازمان داد .

1- سازماندهی : یكی از مشكلات عمده در راه یادگیری از عوامل فراموشی ، جابجایی اطلاعات و قاطی شدن اطلاعات در یكدیگر است . در صورت تنظیم و سازماندهی اطلاعات، این عامل مخرب از بین رفته و حافظه انسجام كافی پیدا می كند. در ضمن می توان با تلاش اندكی ، میزان بسیار زیادی اطلاعات را از حافظه بدست آورد.

 

ورود کاربران