پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

والدين در فصل امتحانات چه بايد بكنند؟

بدون ترديد فصل امتحانات يادآور دغدغه‌ها و نگرانيهاست. اين دغدغه‌ها و نگرانيها محدود به دانش‌آموز نمي‌شود، بلكه فضاي خانه و خانواده را نيز در بر مي‌گيرد

دانستن نکات زیر شما را در تسهیل کردن هر چه بهتر فضای امتحانات فرزندتان یاری می کند

 

والدين در فصل امتحانات چه بايد بكنند

بدون ترديد فصل امتحانات يادآور دغدغه‌ها و نگرانيهاست. اين دغدغه‌ها و نگرانيها محدود به دانش‌آموز نمي‌شود، بلكه فضاي خانه و خانواده را نيز در بر مي‌گيرد. گويي والدين و اعضاي خانواده امتحان دارند. دانش‌آموز براي رهايي گاه به مطالعه بيشتر روي مي‌آورد و گاه درس و كتاب را به كناري نهاده و در برابر آنها سر تسليم فرود مي‌آورد و گاه به هر دوي اين رفتارها مي‌پردازد. والدين نيز براي رهايي گاه چاره‌جوييهايي را در پيش مي‌گيرند و گاه با تذكرات مداوم دانش‌آموز را به خواندن درسها و مطالعه بيشتر توصيه مي‌كنند.

1ـ امتحان دانش‌آموز، وظيفه دانش آموز است نه وظيفه والدين

والدين مسئوليتهاي خودشان را دارند و دانش‌آموز مسئوليتهاي خودش را دارد. امتحان جزو وظايف اوست. اين وظيفه فرزند شماست كه به موقع درس بخواند، تمرين حل كند. خود را براي امتحان كلاس و امتحان ترم آماده كند. شما وظايف ديگري داريد. بهتر است هر كسي به وظايف خودش بپردازد.

2ـ فضاي آرامبخش، شور آفرين و اطمينان بخش بيافرينند

قطعاً اصلي‌ترين وظيفه والدين ايجاد فضايي صميمي، دلگرم كننده، فرحبخش و شورآفرين است. چنين فضايي درون محيط خانواده، دغدغه‌ها و نگرانيها را به حداقل مي‌رساند، امكان بروز استعدادها را ميسر مي‌سازد، تواناييهاي هوشي و عاطفي فرزندان را گسترش مي‌دهد و فرزندان را مسئول و متكي به خود بار مي‌آورد.

3ـ پرهيز از اختلافات خانوادگي در حضور فرزندان

فرزندان شما خواه ناخواه از اختلافات شما و همسرتان آگاه مي‌شوند. سعي كنيد اين اختلافات را در حضور آنها دامن نزنيد. بيان اختلافات و بازگويي مجدد آنها به همراه القاب تحقير‌آميز، جسم و روح فرزندتان را فرسوده مي‌سازد. آزردگي خاطر و فرسودگي جسم و روح فرزندتان مجالي براي يادگيري دروس به آنها نخواهد داد.

4ـ محدودكردن رفت و آمدهاي خانوادگي

به ميهماني رفتن و ميهماني دادن زياد، وقت زيادي از شما و فرزندانتان خواهد گرفت. در زمان امتحانات، ميزان رفت و آمدها را كم كنيد.

5ـ سامان بخشيدن به مسائل و مشكلات مالی در ايام امتحانات

بدون ترديد مسائل مالي نقشي در نمرات تحصيلي و موفقيت فرزندان ايفا مي‌كنند، سامان بخشيدن مسائل مالي در زمان امتحانات وظيفه‌اي مهم است كه بايد والدين آنها را جدي بگيرند.

واقعيت آن است كه مسائل مالي گاه عرصه را بر والدين تنگ مي‌سازد. برنامه‌ريزي اقتصادي در طول سال و به‌ويژه در زمان امتحانات بيشترين كمك به دانش‌آموز است، تا با آسودگي خاطر به مسائل درسي و تحصيلي بپردازد.

مشكلات هميشه وجود دارند. حتي اگر هميشه مشكلات وجود نداشته باشند؛ انسانها سعي مي‌كنند مشكلي به‌وجود آورند اعم از مشكلات مالي، اختلافات خانوادگي، درگيريهاي فاميلي و...

6ـ در برنامه‌هاي درسي فرزندتان(میزان مطالعه شان) دخالت نكنيد

فرزندان شما بارها و بارها از معلمان، مشاوران و مدير مدرسه توضيحات فراواني شينده‌اند. تاكيدهاي بيش از حد، امر و نهي‌هاي مكرر، سرزنش، دستورات شما در موقعيت دشوار امتحاني از سوي فرزندتان به عنوان دخالت تلقي مي‌شود. اگر فرزندتان تصميم گرفته به ميزان اندكي مطالعه كند، مطمئناً با امر و نهي شما همين ميزان اندك مطالعه را نيز انجام نخواهد داد.

7ـ ارتباط خود را با مدرسه، معلمان، انجمن اوليا و مربيان بيشتر كنيد

ارتباط هر چه بيشتر شما با مدرسه و معلمان باعث خواهد شد فرزندتان با دلگرمي بيشتري درسها را دنبال كند. در ملاقات با معلمان و مشاوران از راهنماييها و توصيه‌هاي آنها حداكثر استفاده را ببريد. به اين توصيه‌ها و راهنماييها عمل كنيد. در انجمن اولياء مربيان شركت مداوم داشته باشيد. شما مي‌توانيد از راهنماييها و تجربه‌هاي ديگر والدين در مورد فرزندشان استفاده كنيد، اطلاع يابيد چه كارهايي به سود فرزندان است و چه كارهايي بي‌نتيجه است.

8ـ تفريحات برنامه‌ريزي شده را جايگزين ساير فعاليتها كنيد

درس خواندن طولاني و خسته‌كننده به سود فرزندتان نيست. تفريح هر چند تفريحات ساده نظير گردش در فضاي آزاد، كوه، پارك رفتن و... فوائد زيادي براي شما و فرزندتان دارد. غالب اين تفريحات هزينه‌هاي كمتري در مقايسه با يك ميهماني رفتن يا ميهماني دادن بر دوش شما مي‌گذارد.

9ـ از تحقير، سركوب كردن و طعنه‌زدن جداً بپرهيزيد

بدون هيچ ترديدي كلمات ناراحت كننده، طعنه‌آميز و ريشخندكننده اجازه فعاليتهاي مفيد را از فرزندتان سلب مي‌كند. آيا شما خودتان حاضريد طعن، نيشخند، كلمات تحقيرآميز بشنويد و با وجود اين، كاري مثبت و سازنده انجام دهيد. كاهش كلمات منفي و تحقير‌آميز باعث افزايش موفقيت فرزندتان خواهد شد.

 

10 ـ در فرصتهاي مناسب، فرزندتان را تاييد و تشويق كنيد

با تشويق و تاييد فرزندتان حس عجيبي در وي رشد مي‌كند. او احساس مي كند كه قدرت عجيبي پيدا كرده است. قادر است بيشتر مطالعه كند، تمرين كند، ياد بگيرد، يادگيري برايش جالب و شورانگيز خواهد شد. شما مي‌توانيد در لحظه‌اي كه موفق به حل مسئله‌اي شده است، يا در حال مطالعه است و شما از در وارد مي‌شويد، در لحظه‌اي كه به پاكنويس مطالب درسي مي‌پردازد و حتي لحظه‌اي كه كتابهايش را با نظم خاصي جمع و جور مي‌كند. او را تحسين كنيد. يك جمله كوتاه كافي است «مي‌بينم به دفتر و كتابهايت سرو سامان داده‌اي»، «وقتي ديدم داري مطالعه مي‌كني خوشحال شدم» لحن گرم و صميمي شما بر تاييد و تشويق صد چندان مي‌افزايد.

11ـ شنونده صميمي حرفها و شكايتهاي فرزندتان باشيد

گاه دانش‌آموز از درسي تنفر دارد گاه نسبت به رفتار معلمي اعتراض دارد يا از يادگيري درسي عاجز است. در بيشتر اين مواقع فرزندتان، راهنماييهاي شما را نمي‌خواهد، او به دنبال گوش شنوايي است

به دنبال آن است كه كسي حرفهايش را بشنود و قضاوت نكند. او با دردل‌كردن احساس سبكي خواهد كرد. در چنين موقعيتهايي به استقبالش برويد. از قضاوت كردن درباره حرفهايش جداً بپرهيزيد. از توصيه كردن اجتناب ورزيد. وظيفه شما فقط شنيدن است. حرفهايش را بپذيريد، سعي كنيد احساس او را درك كنيد، مطمئن باشيد همه چيز به خير و خوشي خواهد گذشت.

 

ورود کاربران