پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

چگونه بهتر گوش کنیم

یکی از نکنیک های یادگیری موثر درست گوش دادن به مطا لب مطرح شده می باشد در مطلب ارائه شده شما می توانید نکات کافی در این زمینه را فرا بگیرید

 

 

 

چگونه بهتر گوش کنیم

گوش کردن یکی از مهمترین مهارتهایی است که با پرورش آن می‌‌توانید کارآیی خود را در مدرسه افزایش دهید. این مهارت بعد از مهارت خواندن، یکی از مشکل ترین مهارتهاست.

*کلاس مکانی برای یادگیری و گوش کردن است.

نکات راجع به گوش کردن:

* خوب گوش کردن به معنی توجه کردن است.
* تمام آنچه را که گفته می‌‌شود بشنوید، نه آنچه را که دوست دارید.
* آنچه را که می‌‌شنوید با آنچه که از قبل می‌‌دانستید ربط دهید.
* نکات مهم درس را تشخیص دهید.
* سعی کنید نکات مهمی را که ممکن است سوال امتحان باشد، تشخیص دهید.
* صحبتهای معلم را دنبال کنید. ( حدس بزنید صحبتهای بعدی او چه خواهد بود. )
* به دقت به آنچه معلم راجع به تکالیف درسی می‌‌گوید، گوش کنید و در صورت نیاز آن را یادداشت کنید.
* به دقت گوش کنید و به دنبال عبارات کلیدی معلم باشید و به آن اهمیت دهید. عباراتی همچون " این مطلب مهم است...، مهم است بدانید که... و یا لازم است که این مطلب را برای امتحان بدانید... "

*بخاطر بسپارید که گوش کردن با شنیدن متفاوت است.
*برای گوش کردن باید فکرکنید و فعال باشید نه منفعل.

قبل از کلاس

* راجع به مطالب درسی جدید فکر کنید.
* نکات مهم جلسه گذشته را به یاد آورید. ( دوره کنید. )
* تکالیف خود را انجام دهید.

خوب گوش کردن در کلاس

* در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رویا فرونروید. ( خیالبافی نکنید. )
* اگر حرف بزنید، مطمئنا نمی توانید گوش کنید.
* در هنگام گوش کردن قلم به دست باشید و نکات مهم را یادداشت کنید.

در کلاس

* آنچه را که قبلا یاد گرفته اید با مطالب جدید ارتباط دهید.
* آیا شما راجع به موضوع درس اطلاعات اضافی دارید؟
* در طی درس چه چیزی به ذهن شما می‌‌آید؟
* برروی موضوع درس تمرکز کنید.
* نکات مهم درس را یادداشت کنید.
* در صورت امکان روی نیمکتهای جلوی کلاس بنشینید. اگر جلوتر باشید بهتر می‌‌توانید گوش کنید.

 

بعد از کلاس

* مطالب درسی و یادداشتهایتان را دوره کنید.
* بعضی‌ها دوست دارند که یادداشتهایشان را پاکنویس کنند، اما سعی کنید برای اینکار وقت زیادی اختصاص ندهید.
* هنگام دوره زیر نکات مهم خط بکشید.

 

ورود کاربران