پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

خلاقیت

خصوصیات افراد خلاق

فرد خلاق دائما در تلاش و اندیشه است.

برای تجربه جایگاه ویژه ای قایل است و به علت شکست ها می اندیشد نه اثر آنها.

فکر کردن در آرامش را برای خود استراحت تلقی می کند.

فرد خلاق به هر پدیده ای از دیدگاه ها و جوانب مختلف نگاه می کند و به شرایط موجود رضایت نمی دهد.

اولین راه را برای حل مسئله ای بهترین و اخرین راه نمی داند.

انعطاف پذیر و انتقاد پذیر بوده و در پی رفع عیوب خود بر می آید.

به مسایل ، موقعیت و اشیا هایی دقت می کند که از دید دیگران مورد غفلت قرار گرفته اند.

فرد خلاق کنجکاوو پرسشگر است، پیرامون یک موضوع یا پدیده سوال های متعددی را خلق می کندو از افراد متخصص و آگاه
می پرسد.

سدهای راه خلاقیت:

عدم شناخت استعداد ها ، توانایی ها، محدودیت ها و ظرفیت های خود.

کم توجهی به سرمایه های حقیقی خود و ضعف اعتماد به نفس.

ترس از انتقاد در مراحل عمل و یا پس از آن به هنگام شکست و خود انتقاد نکردن.

داشتن دغدغه انگشت نما شدن.

تمایل به همرنگی با جماعت.

توجیه عمل خود به هنگام پیروزی و یا موفقیت ، به جای توضیح علت آنها.

محدود کردن و یا بستن دریچه فکر خود و یا عدم تمرکز و پراکنده ساختن ذهن خویش.

راه های مقابله با موانع خلاقیت:

به خود برای مبارزه با موانع جرات بدهید.

کوچک بینی استعدادهای خود را از ذهن باید محو کنید.

از سرزنش های افراد نباید بهراسید.

زمانی سعی کنید با دیگران همرنگ بشوید که حرکت و تلاششان براساس عقل و اطلاعات و منطق باشد در این صورت از خلاقیت آنها بهره گیری خواهید کرد.

برای رفتار های خود دلیل داشته باشید ، حتی اگر عملی را خطا انجام داده باشید به خطای خود اعتراف کنید.

برای تمرکز ذهنی خویش تلاش کنید.

همنشینان خلاق و خوش ذوق انتخاب کنید.

از غذا های سالم و ویتامین دار به حد مورد نیاز استفاده کنید.

از تلاش و پشتکار غفلت نکنید.

از تلقین های منفی و وسوسه بپرهیزید.

چیز های عجیب را به چیز های آشنا ارتباط بدهید.

به مطالعه اشعار و افسانه های تخیلی بپردازید.

 

* بی تردید با شناخت پیش نیاز های خلاقیت ، خصوصیات افراد خلاق ، سدها و موانع بروز خلاقیت و راه های مقابله با موانع خلاقیت ، می توانید این نیروی شگفت انگیز را در خود و یا در فرزندان و یا شاگردانتان پرورش بدهید.

ورود کاربران