پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

حل اختلافات زناشویی قواعد و اصولی دارد !!!

اصول کلی جهت رفع اختلاف:

 

- زمان و مکان مناسبی را برای صحبت درباره اختلافتان در نظر بگیرید.

وقتی که خسته ، گرسنه یا عصبانی هستید زمان مناسبی برای گفت و گو و حل مشکل نیست . همچنین در محیط های پر سرو صدا و یا در حضور دیگران به ویژه فرزندانتان از بحث کردن اجتناب کنید.

- احساس منفی خود را بیان کنید.

گاهی اوقات زوجین هنگام اختلاف و مشکل به جای بیان ناراحتی و خشم خود ، آن احساس را به نمایش می گذارند. مثلا اخم
می کنند ، حرف نمی زنند ، دادو فریاد می کنند و ... نکته مهم این است که اگر ناراحتی خود را به زبان نیاورید ، همسرتان متوجه نمی شود که شما چه احساسی دارید. به جای نمایش احساسات با رفتارهای ناسنجیده با کلمات مناسب احساس خود را بیان کنید. با بیان احساسات خود ، زمینه مناسبی را برای حل مشکلی که چنین احساساتی را در شما به وجود آورده است ، فراهم می کنید .

- مراقب کلام خود باشید.

تحقیر ، توهین ، تهدید ، سرزنش و پرخاشگری نکنید. اگر صدایتان بلند تر شده یا تند و با پرخاشگری صحبت می کنید کمی مکث کنید تا آرام شوید و سپس به صحبت هایتان ادامه دهید.

-  اختلافات گذشته را به میان بکشید.

آن چه که در شرایط معمول مانع از حل اختلاف می شود آن است که معمولا پس از بروز یک اختلاف ، زوجین مشکلات قبلی و قدیمی را هم به میان می آورند. این موقعیت تنها باعث پیچیده تر شدن مشکلات می شود ، طوری که دیگر هیچ راهی برای حل مشکل اصلی باقی نمی ماند. سعی کنید هر دفعه درباره یک موضوع بحث کنید و تنها روی آن موضوع تمرکز داشته باشید.

شیوه صحیح انتقاد کردن از همسر :

1- زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

2- مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع انتقاد نکنید.

3- زبان انتقاد :

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

4-انتقاد غیر مستقیم :

 تا حد ممکن انتقاد ها را به صورت غیر مستقیم بگویید.

5- میزان انتقاد :

انتقاد های پشت سر هم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

6-گفتن خوبی ها در کنار عیب ها :

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.

 

ورود کاربران