پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

چگونه زن و شوهری صمیمی باشیم؟

مطالعات نشان داده برای لذت بیش تر از زندگی و شاد زیستن زوج ها نباید رابطه شان را با زوج های دیگر مقایسه کنند. ازجمله عواملی که زندگی مشترک را شاد و رضایت بخش می کند حس شوخ طبعی ، تنوع ، اعتماد متقابل ، تفاهم ، تمرکز بر نکات مثبت زندگی ، توجه به خصوصیات خوب طرف مقابل ، همیاری ، مشورت ، احترام و دوست داشتن است .

در مقابل ، مقایسه رابطه خود با دیگران همه چیز را خراب می کند. بنابر تحقیقات انجام شده ، رضایت زوج ها از یکدیگر به راحتی بدست می آید به شرطی که خود را با زوج هایی که می شناسند مقایسه نکنند.

براساس این مطالعه ، وقتی زوجی یکدیگر را برای ازدواج انتخاب می کند تصور واحساسی خوب نسبت به یکدیگر دارند تا زمانی که یکی از آن ها در ذهن یا به زبان طرف مقابل یا زندگی شان را با دیگری مقایسه کند.

بهترین روش برای تضمین ازدواج و افازیش شادی فکر کردن به این موضوع است که چه انتخاب درستی داشته اید و تا چه حد از زندگی تان رضایت دارید.

علاوه بر این ، باید تمام تلاش خود را متمرکز بر افزایش شادی و حفظ دستاوردهای خوب و خوشایند زندگی مشترکتان کنید

مقایسه خود با دیگران یا زندگی خود با زندگی زوج های اطراف  ، افتی خانمان سوز در زندگی زناشویی است. به همین دلیل سعی کنید زندگی و دستاوردهای آن را با روزهای ابتدایی آشنایی تان مقایسه کنید و تلاش کنید موفقیت هایتان را بیشتر کنید.

در ضمن ، فراموش نکنید که شما تنها ظاهر زندگی افراد را می بینید و هیچ اطلاعاتی راجع به داخل و حقایق آن ندارید پس مقایسه تان بی پایه و اساس است.

ورود کاربران