پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

دلایل اصلی اختلاف زن و شوهر

 

سه دلیل عمده ای که جهت اختلالافات زناشویی مشخص گردیده به قرار زیر است : 

•پول
رک و راست بگوییم، بیشتر دعواهای زن و شوهر بر سر پول، به ندرت به خود پول ربطی دارد. بنابراین اگر می خواهید دعوا بر سر این موضوع را به حداقل برسانید،ریشه اصلی آن را که معمولاً از یکسری بیم و ترس ناشی می شود، بیابید.به طور عمده ترس از عدم آگاهیدر خصوص اولویت های مهم زندگی، نداشتن آینده ای امن، احترام نگذاشتن به ارزش ها و نرسیدن به آرزو ها جهار دلیلی هستند که منجر به بحث و جدل بر سر پول می شود.

•رابطه جنسی

بیشتر مواقع نداشتن رابطه جنسی مناسب باعث بروز اختلاف بین زن و شوهرها می شود. برای داشتن رضایت از رابطه جنسی، بهتر است که همسران راه حلی برای عدم هماهنگی شان با یکدیگر پیدا کنند.

•خستگی مفرط 

یکی از دلایلی است که باعث می شود، زن و شوهر تمایلی به رابطه جنسی نداشته باشند. اگر در این مورد موضوعی شما را ناراحت می کند، باید در خصوص آن با همسرتان بدون شرمندگی صحبت کنید.

 

مقدار ساعت کاری می تواند موجب بروز اختلاف در روابط شماو همسرتالن شود. برای به حداقل رساندن این اختلاف،شب را برای گذراندن کنار یکدیگر اختصاص دهید.

ورود کاربران