پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تفاوت بین نوروفیدبک و بیوفیدبک

تفاوت بین نوروفیدبک و بیوفیدبک

نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است که در آن امواج مغزی به عنوان بازخورد استفاده می شود. نوروفیدبک مانند آینه ای کم و کاستی های مغز را به خود فرد  نشان می دهد. این دستگاه می تواند هریک از امواجغزی را اندازه گیری کرده و کم و زیاد شدنش را در قالب بازی یا فیلم انعکاس دهد. کم کم مغز این کار را کاملا فرا گرفته و خود تنظیمی را می آموزد.

 بیوفیدبک : هدف اصلی بالا بردن آگاهی شخص نسبت به آنچه در بدن و حتی مغزش به وقوع می پیوندد و افزایش قدرت کنترل بر آن است. در انواع سردرد های میگرنی، استرس و اضطراب کاربرد دارد. بیوفیدبک وسیله ای است که شخص می تواند تمام اعمال فیزیولوژیکی بدنش را تنظیم کند یعنی با بیوفیدبک شخص می تواند ریتم قلبش را تنظیم کند، درجه حرارت بدنش را بالا و پایین ببرد، میزان تعریقش را می تواند کم یا زیاد کند و در نتیجه یک تعادل بین سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد کند.

 

ورود کاربران