پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

نشانه های سلامت از نوع خونی !

خون نقش پستچی بدن را دارد و اکسیژن، مواد غذایی، هورمون ها و ... را به نقاط مختلف بدن و مواد زائد را هم به کلیه ها و کبد می رساند تا دفع شوند

خون نقش پستچی بدن را دارد و اکسیژن، مواد غذایی، هورمون ها و... را به نقاط مختلف بدن و مواد زائد را هم به کلیه ها و کبد می رساند تا دفع شوند. برای همین خون شما می تواند به خوبی نشانگر وضعیت سلامت شما باشد.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

ورود کاربران