پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

توحید وتوکل

توحید وتوکل همه اعمال امام سجاد علیه السلام بر اساس توحید و توکل بوده است. در اینجا به قضیهای که تبلور نگاه توحیدی اوست، اشاره میشود: به زهری گفته شد:« زاهد ترین مردم در دنیا کیست؟»گفت: علی بن الحسین علیه السلام. چرا که در زمانی که بین او و محمد بن حنفیه در مورد صدقات حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام منازعه ای بود، به او گفتند اگر نزد ولید بن عبدالملک بروی، حتماً تو را از شرّ زبان او نجات خواهد داد.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

اسرارومعارف حج در نهج البلا غه

امیر المۆمنان، علی بن ابی طالب (علیه السلام) آیت کبرای خداوند، اسم اعظم و کارشناس اعلای آدم و عالم و دین خداست؛ همو با هندسه تفصیلی عالَم، آدم و دین آشنا است و منبع معصوم و کامل شناسایی حقایق جهان، انسان و معارف دینی است. از این رو برای آگاهی از اسرار و معارف حج، به بررسی سخنان ایشان در نهج البلاغه پرداخته می‌شود. در ذیل برخی از نکاتی که در زمینه حج قابل تأمل است بیان خواهد شد.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

برزخ در دیدگاه قرآن

برزخ از ديدگاه قرآن برزخ در لغت و اصطلاح: واژه برزخ در اصل به معني چيزي است كه در ميان دو شيء حائل مي‌شود و نمي‌گذارد به هم برسند. به حسب اصطلاح به عالمي كه ميان دنيا و عالم آخرت قرار گرفته است، برزخ گفته مي‌شود. از عالم برزخ به عالم ارواح، ‌عالم قبر، و عالم مثالي نيز تعبير مي‌شود.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

توبه وبازگشت از گناهان

رمضان، ماه آمرزش، توبه و بازگشت از گناهان رمضان ماه آمرزش توبه و بازگشت به سوي خداوند است. آنهايي كه در زندگي خويش آلودگيهايي داشته اند ميتوانند با روزه جان خود را شتسشو دهند. و به پاكي درون خود بپردازند و از خداي خويش طلب آمرزش كنند.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

فضیلت وخواص سوره یس

فضیلت و خواص سوره یس یس، و نام های دیگرش «عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع كننده برآورده) سی و ششمین سوره قرآن است كه مكی و دارای 83 آیه است. از رسول گرامی اسلام روایت شده قرائت كننده این سوره نزد خداوند شریف خوانده می شود و این سوره برای قاری خود شفاعت می كند.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

ورود کاربران