پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تقوا

دین و تقوا دو لفظ اند امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ای مقداری از این صفات را با اختصار بیان فرمودند:
مردم با تقوا
1) گفتارشان صواب است ؛ سخن نیشدار و آزار دهنده نمی گویند ، دروغ و افترا از ساحت آنها به دور است.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

فاطمه(س)سند مظلومیت شیعه

عزیزان! فاطمیه، باید بیش از این ها تجلیل شود، زیرا سند مظلومیت شیعه است.
 فاطمیه فصل تجدید غم است.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

وصایای امیرالمومنین به فرزندش امام حسن

امام علی (ع) به فرزندش می فرماید:
ازپدری که در آستانه مرگ ایستاده ،حیات این جهان را پشت سر نهاده ،تسلیم روزگار گشته ،در سرای مردگان مسکن گزیده به فرزندی که دل به آرزوهای محال سپرده و پای در مسیر نیستی نهاده ،به بندگی دنیا در آمده ،به تجارت غرور مشغول گشته ،هم نشین داغ های اندوهبار شده ومین خورده و خاک مال شهوتها شده و جانشین مردگان گریده است.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

یادمان باشد که..

 یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود، خودش سایه ای ندارد.
 یادمان باشد که : هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

صبر زینبی

صبر زینبی

عالم انگشت به دهان از صبر زینبی در بین آموزهای دینی مساله صبر از جمله مسائل چالش برانگیز می باشد. صبر نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به چسد شمرده شده است گویا کسی که صبر وایمان ندارد و خداوند بندگانش را با صبر می آزماید.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

ورود کاربران