پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

از امام زمان چه بخواهیم

از امام زمان(عج) چه بخواهیم؟
قصه هایی هست از تشرّفات افرادی که فکرشان کوتاه بوده و از امام پول، زن، سلامتی و امثال آن را می خواسته اند. اینها همه خوب است. ولی چرا انسان از حضرت آن چیزی را که خود آن حضرت از خدا می خواهد طلب نکند؟ به همین دعای حضرت در ماه رجب توجّه کنید، حقیقتاً برای ما آموزنده است، ما هم همین ها را از خدا بخواهیم از قضاهای خودت، بهترینش را برای من تقدیر فرما».

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

عامل تحکیم خانواده در اسلام

عامل تحکیم بنیان خانواده در اسلام : ایمان و فضیلت گرایی اعضای خانواده
آن چه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسائل مربوط به خانواده است.
خانواده به عنوان مهم ترین کانون بشری، عنصر اساسی در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه ای منوط به نیک بختی خانواده های آن جامعه است.

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

روشهای جذب کودک به نماز

دغدغه بسیاری از مادران و مربیان در جامعه امروزی این سوال است و از آنجا که درباره روش‌های موثر در جذب کودک به آموزه‌های دینی سخن فراوان است و بنای ما بر اختصار است، به صورت مختصر چند روش کاربردی که والدین می‌توانند، با به کارگیری آنها اثر مثبت در نهادینه نمودن نماز در فرزند خود به جا بگذارند، توضیح داده می‌شود
الگو دهی

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

راههای کنترل خشم از نگاه امام باقر

خداوند متعال یکی از مهم ترین ویژگی‌های انسان‌های الهی و پارسا پیشه را کظم غیظ و عفو از مردم می‌شمارد و می‌ فرماید:
«الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین؛ ]آل عمران.134[ مومنان در هنگام عصبانیت خشم خود را فرو می‌برند و ازخطای مردم در می‌گذرند وخدا نیکوکاران را دوست دارد.» «کظم»

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

چگونه فرزندان را به نماز تشویق کنیم

سوال : روش‌های مؤثر در جذب کودک به نماز و آموزه های دینی کدام است؟ دغدغه بسیاری از مادران و مربیان در جامعه امروزی این سوال است و از آنجا که درباره روش‌های موثر در جذب کودک به آموزه‌های دینی سخن فراوان است و بنای ما بر اختصار است، به صورت مختصر چند روش کاربردی که والدین می‌توانند، با به کارگیری آنها اثر مثبت در نهادینه نمودن نماز در فرزند خود به جا بگذارند، توضیح داده می‌شود

ادامه مطلب

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

ورود کاربران