۱۶ عاملی کتل

  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

آزمون آنلاین کتل (Cattell) یکی از آزمون های شخصیت شناسی مشهور دنیاست. آزمون کتل ۱۶ فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند. این آزمون کاربرد فراوانی در جذب و استخدام و دیگر زمینه های منابع انسانی دارد. تحلیل آزمون آنلاین کتل ۸ عامل ثانوی در اختیار مدیران منابع انسانی قرار داده می شود که این ۸ عامل به این صورت هستند:

برون‌گرایی، نگرانی، انعطاف‌ بالا، استقلال، کنترل درونی (خود کنترلی)، سازگاری، رهبری، خلاقیت بالا

  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.