سلامت روان GHQ

  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم. لطفا در تمامی سوال های زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. بخاطر داشته باشید که می خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی به دست آوریم نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید. سعی کنید به تمامی سوال ها پاسخ دهید.

دارای ۴ مقیاس فرعی است و هر مقیاس ۷ پرسش دارد مقیاسهای مذکور عبارتند از:

  1. مقیاس علائم  جسمانی
  2. مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب
  3. مقیاس کارکرد اجتماعی
  4. مقیاس علائم افسردگی
  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.