آوریل 10, 2019

Understanding Negging and How to react to It

Understanding Negging and How to react to It Would you however believe the solution to overcome a girl’s heart lies through compliments and words that are […]
آوریل 9, 2019

Unanswered Questions Into Composing Essay for the money Uncovered

Unanswered Questions Into Composing Essay for the money Uncovered An need that is individual be determined by anybody or feel any stress because it’s your lifetime […]
آوریل 8, 2019

Letter of Purpose Design

You can find several essay writing providers eexample. There’s a variety of kinds of essays. The very finest component about creating an informative essay might be […]
مارس 17, 2019

اختلال پدوفیلیا(تمایل جنسی به کودکان)

پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان یک ناهنجاری روانی است که فرد مبتلا تمایل جنسی به کودکان معمولا ۱۳ سال و کوچک تر دارد. در این […]
مارس 17, 2019

تکرار الگوی رفتاری با خانواده در رابطه صمیمی

یکی از راه های شناخت و آشنایی با طرف مقابل در ازدواج شناخت خانواده اوست. نحوه تعامل فرد با خانواده اش یکی از بهترین راه ها […]
مارس 17, 2019

خطاهایی که ممکن است هر پدر و مادری در تربیت فرزند خود مرتکب شود(قسمت دوم)

-خطای “سوء استفاده از قدرت” یک پدر و مادر خوب، حتما باید قدرت داشته باشند. اما قدرت داشتن به معنی زورگویی نیست… ۴-خطای “سوء استفاده از […]
مارس 17, 2019

خطاهایی که ممکن است هر پدر و مادری در تربیت فرزند خود مرتکب شود(قسمت اول)

خطا در روش فرزند پروری به این معنی است که کاری یا رفتاری را پدر و مادر انجام می دهند و خیلی واضح است که کار […]
مارس 17, 2019

استرس و نقش آن در بروز بیماری های جسمی

مطالعات زیادی بر روی تاثیر استرس بر سلامت جسمی و روانی انسان ها صورت گرفته است و تمام نتایج بیانگر این است که استرس نقش مهمی […]
مارس 17, 2019

صمیمیت از دست رفته در رابطه زوجی و خیانت

کلمه خیانت تنها واژه ای است که فقط به زندگی زناشویی اطلاق داده می شود. متاسفانه مساله خیانت در جامعه امروز به یک معزل تبدیل شده […]
  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.